DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

[pat] Co z problemami alkoholowymi?

KRYSTYNA DROZD

Rada Gminy Mogilany po raz pierwszy w historii samorządu nie uchwaliła rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Stało się to, mimo iż Wójt Gminy Mogilany przedłożył Radzie w grudniu ubiegłego roku stosowny projekt uchwały. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin z mocy ustawy.

W naszej społeczności, podobnie jak w innych gminach, występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, a ich skalę może obrazować ilość rodzin korzystających rocznie z pomocy społecznej z powodu uzależnień:

2014 – 261 rodzin,
2015 – 249 rodzin,
2016 – 256 rodzin.

Gmina Mogilany nie może realizować bardzo ważnych zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Na te zadania w projekcie budżetu na 2018 r. zapisano kwotę 183 tys. zł – jest to tzw. fundusz korkowy.

Działania sfinansowane dzięki tym pieniądzom w dłuższej perspektywie mają zmienić sytuacje na lepszą. Program polega m.in.: na udzielaniu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom, kierowaniu wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Takimi działaniami zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której działania w latach poprzednich potwierdzają poniższe
dane:

2014 rok – 36 przyjętych wniosków o leczenie odwykowe, skierowano do sądu 24 wnioski,
2015 rok – 20 przyjętych wniosków, skierowano 13,
2016 rok – 20 przyjętych wniosków, skierowano 11.

Ponadto w 7 szkołach z terenu Gminy Mogilany prowadzone były zajęcia świetlicowe lub opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, z których korzystało kilkadziesiąt osób. Środki z tego funduszu „korkowego” przeznaczane też były na organizację działań integracyjnych (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.) dla dzieci pochodzących z rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz wsparcie psychologiczne dla osób
uzależnionych, współuzależnionych i będących ofiarami przemocy domowej.

Okazjonalnie tj. nienałogowo w populacji dorosłego społeczeństwa alkohol spożywa do 80% ludności(dane źródłowe). Niestety, część z tych osób (statystycznie ok. 2,5% do 5 %) w czasie swojego życia uzależnia się i to już jest problem społeczny. Alkoholizm to poważna choroba. Kto się uzależni, musi przejść wraz ze swoimi bliskimi długi okres walki z nałogiem. Pomoc dla uzależnionego i jego najbliższych jest zagwarantowana poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , a środki finansowe na ten cel w naszej Gminie na 2018 r. wynoszą 183 tysiące złotych.

Nie zgadzam się, żeby przez brak odpowiedzialności części radnych i nie zwołanie sesji, na której ta uchwała miała być głosowana, w naszej gminie pozbawiono możliwości pomocy potrzebującym.

Artykuł pochodzi z "Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany" nr 1/2018 (4)
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close