DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

[pat] Co z dziećmi?

ANNA BULARZ

W listopadzie 2017 roku została ogłoszona ustawa z dnia 27 października 2017 r. dotycząca finansowania zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Zapisy tejże ustawy spowodowały, iż niezwłocznie powinny być zmienione, uchylone i podjęte kolejne uchwały, m. in. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli. Brak takiej uchwały może skutkować problemami, w postaci wnoszonych zastrzeżeń instytucji kontrolujących, m.in. RIO, jak również konsekwencjami w ewentualnych sprawach, kierowanych do SKO lub do sądu.

Drugi, konieczny do uchwalenia projekt uchwały dotyczy ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Do czasu podjęcia nowej uchwały, moc prawną zachowuje poprzednia uchwała. Jednak uchwała w nowym brzmieniu jest bardziej czytelna dla zainteresowanych. Precyzyjnie określa, kto i do kiedy wnosi opłaty, zgodnie z ww. ustawą.

Kolejnym tematem jest program „Małopolska niania” – to pierwszy w Polsce program wsparcia skierowany do pracujących rodziców najmłodszych dzieci, w ramach którego będą mogli otrzymać aż 1500 zł miesięcznie na zatrudnienie niani dla swoich pociech. Po przeprowadzonej zgodnie z regulaminem w ubiegłym roku rekrutacji zostało jedno wolne miejsce dla rodziny, która mogłaby skorzystać z tej formy pomocy, na którą Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Potrzebna jest uchwała Rady Gminy.

Artykuł pochodzi z "Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany" nr 1/2018 (4)
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close