You are here
Home >

Zostań członkiem Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”!

Skontaktuj się z nami i przyjdź na spotkanie robocze członków naszej inicjatywy.


Deklaracja Członkowska DNGM – dokument trzeba wysłać na adres DNGM lub przekazać na spotkaniu roboczym. Zgodnie ze Statutem nowych członków przyjmuje Walne Zebranie Członków.


Ze statutu naszego stowarzyszenia:

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację pięciu członków zwyczajnych.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Top

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close