DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Mieszkańcy chcą wiedzieć, co się dzieje

W niedzielę, w szkole w Gaju odbyło się zebranie wiejskie zorganizowane z inicjatywy sołtysów: Mieczysława Sikory i Jana Marka oraz wójta Piotra Piotrowskiego. Tematem była sytuacja w Gminie Mogilany po rezygnacji prezydium rady: Grzegorza Stokłosy, Renaty Strzebońskiej i Joanny Nowickiej.

Zebranie rozpoczęło się od informacji wójta na temat uchwał, które nie zostały podjęte przez pat w radzie oraz konsekwencji dla mieszkańców, które się z tym wiążą. Mowa nie tylko o zagrożonych inwestycjach, ale i programach dot. wymiany pieców, braku działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Przeciwalkoholowych (nie mogą być prowadzone zajęcia opiekuńcze, sportowe, nie ma wsparcia dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe), nie mogą być zatrudniane osoby bezrobotne w zakresie „prac społecznie użytecznych” (jest to finansowane z Urzędu Pracy), problemy dot. udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, braku możliwości rekrutacji w ramach świadczenia „Małopolska Niania”… Na szczęście podstawowe inwestycje na ten rok (typu przebudowa ul. Świątnickiej, kanalizacja Gaj/Lusina), które już się rozpoczęły nie są zagrożone, jednak wiele drobniejszych inwestycji, na które od dawna czekają mieszkańcy jest zagrożona.

Mieszkańcy zwrócili uwagę wójtowi na konieczność rzetelnej informacji mieszkańców o obecnej sytuacji. Jeden z zebranych dopytywał się o zgodność z prawem studium, inny zwrócił uwagę na potrzebę zmiany przebiegu kanalizacji w Lusinie. Większość głosów jednak zgadzała się w jednym: takie spotkania powinny zostać zorganizowane również w innych miejscowościach.

Wszystko o pacie w Radzie Gminy Mogilany i destabilizacji naszej gminy: #pat

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close