You are here
Home >

Tytuł projektu / nazwa zadania: KOLOROWY ZAKĄTEK WE WŁOSANI. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci wraz z zewnętrznymi urządzeniami do aktywności fizycznej dla mieszkańców Włosani oraz sąsiednich miejscowości Gminy Mogilany i obszaru LGD

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany”
Całkowita wartość projektu: 70 524,00 zł
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Kwota udzielonego wsparcia: 70 000,00 zł

Opis operacji: Zakres operacji obejmuje rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Zostanie to osiągnięte poprzez stworzenie nowego miejsca infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, jakim jest otwarte miejsce do spędzania wolnego czasu przez większą ilość mieszkańców tj. ogólnodostępnego placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej. Poprzez urozmaicenie terenu o innowacyjny plac zabaw otworzy się on na większą liczbę mieszkańców w różnym wieku. Swoją ciekawą strukturą zainteresuje osoby nie tylko z tej miejscowości ale i pozostałych z terenu Gminy Mogilany, jak również obszaru LGD. Obecnie brakuje miejsc z możliwością aktywizacji zarówno najmłodszych jak i starszych mieszkańców. To dlatego podjęto decyzję o utworzeniu innowacyjnego plac zabaw, który zainteresuje i zachęci do odwiedzin. Dzięki zamontowaniu ławek odwiedzający będą mogli znaleźć miejsce do odpoczynku. Utworzenie Kolorowego Zakątku przyczyni się znacząco do integracji społeczeństwa, jak również wzmocni relacje międzyludzkie. Elementy siłowni zewnętrznej zachęcą do spędzania wolnego czasu na  świeżym powietrzu. Dzięki przeprowadzonym rozeznaniom cen rynkowych poszczególnych produktów, wnioskodawca dokonał wstępnego wyboru wykonawców. Przedstawione propozycje sprzętów oraz małych elementów placu zabaw są ogólnodostępne, w różnych wersjach kolorystycznych, nie ma problemów z ich dostępnością. Planowane do zakupu lampy solarne są również dostępne w różnych wersjach. Bezpłatnie wykonany montaż przez osoby ze Stowarzyszenia oraz przy współpracy z Bazą Usług Komunalnych Gminy Mogilany generuje wkład własny w postaci nieodpłatnej pracy. Planowane miesiące do przeprowadzenia inwestycji to wiosna/lato, z uwagi na grunt, który musi umożliwiać zamontowanie sprzętów.

Cel operacji: Utworzenie nowego miejsca infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej otwartych dla wszystkich mieszkańców miejscowości Włosań, całej Gminy Mogilany oraz obszaru LGD. Cel operacji zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Termin realizacji operacji: 2019 r.

Newsy dot. „Kolorowego Zakątka we Włosani”: TUTAJ

Top

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close