DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany

Inwestycje nierealizowane

MATEUSZ PASZTA

Niestety przez dziewięcioro radnych opozycyjnych nie zrealizujemy wielu zadań, na które otrzymaliśmy pieniądze unijne oraz inne środki. I te pieniądze  najprawdopodobniej nam przepadną. Będzie to przypuszczalnie ponad 12 milionów złotych – mówi Piotr Piotrowski. Radni opozycyjni wobec wójta sparaliżowali pracę Rady Gminy. Nie uchwalono budżetu Gminy na rok 2018 i innych potrzebnych uchwał. Radni Ci nie przyszli na sesję zwołaną przez Wojewodę Małopolskiego, czym uniemożliwili wybór Przewodniczącego Rady Gminy oraz przywrócenie normalnego funkcjonowania Rady. – Wielokrotnie apelowałem o opamiętanie, ale moje apele zostały zignorowane – podkreśla wójt Piotrowski.

Takie działania spowodują, że prawdopodobnie:

• nie wybudujemy 12 kilometrów kanalizacji w Mogilanach – Wschód i prawdopodobnie stracimy około 3 mln 350 tys. zł unijnych pieniędzy przyznane nam przez Zarząd Województwa Małopolskiego,

• nie utworzymy w Mogilanach placówki wsparcia dla osób starszych i ich opiekunów i prawdopodobnie stracimy ponad 3 mln 200 tys. zł unijnych pieniędzy przyznane nam przez Zarząd Województwa Małopolskiego,

• nie utworzymy klubu seniora i prawdopodobnie stracimy 150 tysięcy zł,

• nie wykonamy stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi w Brzyczynie oraz straciliśmy ponad 1 mln zł przyznane nam przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

• nie przebudujemy boiska we Włosani i prawdopodobnie stracimy 53 tys. zł unijnych pieniędzy przyznane nam przez Sejmik Województwa Małopolskiego,

• nie przebudujemy:
a) ul. Królowej Polski we Włosani,
b) ul. Jana Pawła II w Libertowie,
c) ul. Zadziele w Gaju,
d) skrzyżowania dróg powiatowych Lusinie,
e) nie zmodernizujemy drogi powiatowej w Konarach i Lusinie
(w tym przypadku prawdopodobnie stracimy kilkaset tysięcy złotych, przyznane nam przez Zarząd Powiatu Krakowskiego),

• w tym roku nie rozpocznie się budowa hali gimnastycznej w Lusinie i nie zostanie wykonany projekt rozbudowy szkoły w Libertowie,

• nie wybudujemy 6 kilometrów kanalizacji we Włosani i straciliśmy ok. 1 mln 800 tys. zł przyznanych środków unijnych,

• nie wykonamy remontu ul. Bema w Gaju i prawdopodobnie stracimy 700 tys. zł,

• nie wybudujemy mostu na ul. Stromej w Lusinie za kwotę 250 tys. zł,

• nie rozpoczniemy budowy zbiornika wodnego w Mogilanach za kwotę 520 tys. zł,

• itd. itd…

Artykuł z nr 2/2018 Gazety DNGM
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close