DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Użyczenie Dworu

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Piotr Piotrowski,Wójt Gminy Mogilany podpisał z Wojciechem Pałką, Wicestarostą Krakowskim umowę bezpłatnego użyczenia parku i Dworu w Mogilanach. Starostwo zgodziło się na bezpłatne użyczenie dworu i parku na 3 lata. W zamian gmina zobowiązała się do utrzymania dworu i parku w należytym stanie oraz do ponoszenia kosztów z tym związanych. Dzięki tej umowie mieszkańcy naszej gminy będą mogli swobodnie korzystać z parku.

W ciągu ostatnich kilku lat gmina doprowadziła do porządku park oraz dwór. W należytym stanie utrzymane są trawniki, drzewa i krzewy. Ustawiono również ławki. Dzięki temu w parku mogą się odbywać różnego rodzaju imprezy, jak: „Majówka w Mogilańskim Dworze”,  „Potańcówka na zakończenie lata”, „Dzień dziecka”, czy „Maraton zumby”.

We dworze przeprowadzono prace porządkowo – remontowe. Dzięki temu dwór wynajmowany jest mieszkańcom na różnego rodzaju
imprezy okolicznościowe jak komunie, wesela i imieniny. Z dworu korzystają również organizacje pozarządowe.


Artykuł pochodzi z nr 2/2017 „Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany”

Autor: Jerzy Przeworski

Fot. Katarzyna Paciorek: Tegoroczny „Maraton zumby” na tle zabytkowego Dworu

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close