DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

[pat] Co z bezrobotnymi?

MARIA KOTARBA

Każdego roku kilkanaście osób bezrobotnych z terenu naszej Gminy znajdowało zatrudnienie w Urzędzie Gminy (głównie w Bazie Usług Komunalnych) w ramach prac społecznie użytecznych finansowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Podstawą takiego zatrudnienia jest sporządzany rokrocznie plan w zakresie tego typu robót uchwalany przez Radę Gminy do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

To bardzo ważna forma pomocy dla osób, które nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i z powodu sytuacji życiowej (np. opieka nad członkiem rodziny). Jest to również korzyść dla Gminy polegająca na pozyskaniu pracowników do takich prac jak: roboty drogowe, odśnieżanie, prace porządkowe przy drogach i obiektach użyteczności publicznej, praca w Bazie Usług Komunalnych.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Krakowskim a Gminą reprezentowaną przez Wójta, w oparciu o uchwałę Rady Gminy. Uchwały nie ma – nie została podjęta, mimo że wójt Piotrowski przedłożył Radzie 19 grudnia 2017 r. stosowny projekt. W tym stanie rzeczy Gmina Mogilany nie może realizować zadań w tym zakresie, czyli zatrudniać osób bezrobotnych.

Na przestrzeni ostatnich lat z tej formy pomocy skorzystało:

2014 – 16 osób,
2015 – 17 osób,
2016 – 19 osób,
2017 – 15 osób.

Patowa sytuacja, która powstała na skutek niezwołania przez radnego Stokłosę sesji do 31 stycznia b.r. (a więc do daty, kiedy pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy) odbija się również na osobach bezrobotnych. No cóż, „nie zrozumie syty głodnego”… Tym bardziej, że radnym wciąż przysługują i są wypłacane diety – w tym za grudzień i styczeń prezydium rady otrzymało normalnie dodatki funkcyjne.

Artykuł pochodzi z "Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany" nr 1/2018 (4)
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close