DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Niemal 9 mln zł. Umowa ws. drogi „świątnickiej” podpisana!

Dzisiaj w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany została oficjalnie podpisana umowa pomiędzy Gminą Mogilany a Powiatem Krakowskim. Dotyczy ona partnerstwa w realizacji Przebudowy drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T. 

Chodzi o popularną „drogę świątnicką” – od wiaduktu w Mogilanach do granicy z Gminą Świątniki Górne. W ramach przebudowy trasa zostanie poszerzona, zlikwidowany las słupów, uporządkowane oświetlenie i instalacje oraz wybudowane chodniki.

Umowę podpisali:

  • Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany,
  • Wanda Gąsior, Skarbnik Gminy Mogilany,
  • Wojciech Pałka, Wicestarosta Krakowski,
  • Wanda Kułaj, Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego.

Inwestycja pochłonie niemal 9 mln zł, z czego finansowanie z funduszy strukturalnych wyniesie ponad 3,3 mln zł. Wkład Mogilan i Powiatu Krakowskiego rozłoży się równomiernie po ok. 2,3 mln zł. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na październik 2017, natomiast odbiór powinien nastąpić do końca 2018 r.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jest ona wdrażana przez 15 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Stowarzyszenie, będące Związkiem ZIT, ma funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę o przekazaniu środków podpisze Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.

Na początku spotkania o znaczeniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla rozwoju całej Metropolii Krakowskiej mówił Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Biura Metropolii. Następnie wójt Piotrowski przedstawił informację o tej inwestycji, podkreślając wagę tej drogi dla mieszkańców Gminy Mogilany oraz Gminy Świątniki Górne i Gminy Kraków. Podkreślił ponadto fakt, że wobec ruchu na popularnej zakopiance to przebudowa ważna dla wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców i podróżujących do i z Krakowa.

W spotkaniu wzięli udział ponadto: Arkadiusz Wrzoszczyk – Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Marian Paszcza – dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Małgorzata Mardyła – radna powiatowa, Witold Słomka – burmistrz Świątnik Górnych, radni Gminy Mogilany wraz z Grzegorzem Stokłosą – przewodniczącym, sołtysi Mogilan, Konar i Włosani oraz mieszkańcy gminy. Jedna z mieszkanek, która zabrała głos, podziękowała władzom za przygotowanie inwestycji.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close