DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

Gmina Mogilany: kiedy Studium?

Brak wiedzy, brak planu, torpedowanie prac… TAK czy NIE dla Studium – mieszkańcom należy się decyzja. Nie dowiedzieliśmy się co dalej, a rada ma teraz wakacje. Grzegorz Nędza – w imieniu zarządu DNGM – złożył wniosek do przewodniczącego rady gminy.

Kiedy konkretnie zostanie poddany pod głosowanie projekt studium? – takie pytanie widnieje w dokumencie, który w czwartek, 29 czerwca został złożony w Biurze Rady.

Prezes DNGM zwraca uwagę na ignorowanie pytań mieszkańców, którzy chcieliby wiedzieć jaki jest harmonogram prac nad tym dokumentem, zwłaszcza w obliczu planowanego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

– Chcemy żyć w przewidywalnym środowisku, funkcjonującym według jasnych i przejrzystych zasad – robienie przez Radę uników w sprawie studium nie buduje takiej rzeczywistości.
– napisał Grzegorz Nędza.

List jest apelem do Grzegorza Stokłosy o jasne zasady i transparentność podejmowania decyzji przez radę. Nadawca trafnie przekazuje – pojawiające się już wśród mieszkańców – wątpliwości, czy przedłużający się proces analizy uwag nie jest robiony celowo po to, by dać czas na złożenie propozycji korupcyjnych. Jednocześnie Grzegorz Nędza wnioskuje by przeciąć te niegodne przedstawicieli władz dywagacje.

List kończy apel:

– Gmina Mogilany zasługuje władze, które mają odwagę podejmować jednoznaczne decyzje i biorą za nie odpowiedzialność.


Ostatnie Studium jest z 1999 roku. Od stycznia b.r. dokument leży w Radzie Gminy Mogilany. Po ostatnim posiedzeniu komisji nie został przedstawiony żaden terminarz dalszej pracy – rada gminy ma teraz wakacje.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close