DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Wrześniowy wstał poranek…

Wakacje już za nami. Uczniowie z radością i optymizmem wracają do szkoły – nowej zreformowanej 8‑letniej  szkoły podstawowej. Nauczycielom towarzyszy mniejszy optymizm i zbyt dużo niewiadomych dotyczących  pracy w myśl ,,dobrej zmiany’’. Samorządy także mają niemały orzech do zgryzienia związany z prowadzeniem szkół. Mimo zapewnień minister oświaty Anny Zalewskiej, że reforma nie poniesie za sobą żadnych kosztów i zwolnień nauczycieli, wielu pracowników oświaty traci swoje posady. W tym roku szkolnym nie dotyczy to naszej gminy, żaden z nauczycieli nie straci pracy.

W związku z wygaśnięciem kadencji dyrektorów w trzech szkołach, 21 kwietnia 2017 r. odbyły się konkursy na to stanowisko do szkół: w Bukowie, Gaju  i Konarach.


Stanowisko dyrektora SP im. Oskara Kolberga w Bukowie w wyniku wygranego konkursu objęła ponownie mgr Anna Słowik – nauczyciel z 22 letnim stażem, matematyk. Ukończyła Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą samorządową na Politechnice Krakowskiej i matematykę z informatyką na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Szkoła Podstawowa w Bukowie to szkoła z tradycjami, pragnąca, wzorem patrona Oskara Kolberga utrwalić wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Planując pracę dyrektor opiera się na rzetelnych współpracownikach, którzy w swoich działaniach uwzględniają, przede wszystkim, szeroko pojęte dobro dziecka. Anna Słowik zamierza kontynuować wszystkie dotychczasowe pozytywne działania, wdrażając nowe rozwiązania i konsekwentnie dążąc do rozwoju szkoły.


Dyrektorką Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Gaju została mgr Anna Lubaś – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Pani Lubaś ukończyła także kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Tworząc koncepcję szkoły nowa dyrektor nawiązała do myśli św. Jana Pawła II – patrona tejże placówki: „Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą” (Jan Paweł II,  „O wychowaniu”). Istotą jej pomysłu na szkołę jest otwarcie na nową kulturę uczenia się – kładącą nacisk na rozwijanie u uczniów i uczennic umiejętności samodzielnego rozwijania i pogłębiania wiedzy.


Funkcja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach została powierzona mgr Annie Stopie –  góralce z urodzenia i charakteru. Tytuł magistra uzyskała na Akademii Ekonomicznej na Wydziale zarządzania i marketingu oraz na Wydziale Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z Logopedii na Akademii Pedagogicznej, Neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim oraz Zarządzania w oświacie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ośmiu lat jest związana z oświatą w Gminie Mogilany, prywatnie to miłośniczka przyrody, muzyki oraz narciarstwa alpejskiego.

Zdaniem nowej Dyrektor dzieci, rodzice i nauczyciele tworzą wspólnotę. Nieustannie na siebie wpływają. Szkoła jest jak żywy organizm, a nauczanie to bardzo dynamiczny proces. Kluczem do prawidłowego działania szkoły  jest otwartość i szczerość wzajemnych relacji.

Oficjalne powierzenie stanowisk odbędzie na wrześniowej sesji Rady Gminy Mogilany. Nowo wybranym dyrektorom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych działań na rzecz swoich placówek.


Artykuł pochodzi z nr 2/2017 „Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany”
Autor: Anna Bularz

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close