DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

#Studium: „rozdzielają włos na czworo”?

O co chodzi z tym studium? Radny Zbigniew Staszczak: W procedowanym studium nie posiadam żadnych nieruchomości objętych tym projektem. Podobnie ani moja małżonka czy dzieci nie posiadają działki objętej tym projektem studium.  

A jak inni? Czy prywatne interesy są powodem torpedowania prac?

Wójt Piotr Piotrowski w liście otwartym, 11 maja 2017 r. poinformował, że on ani jego rodzina nie mają żadnych działek na terenie Gminy Mogilany. Była to odpowiedź na pytanie radnej Joanny Nowickiej na wcześniejszej sesji. Wójt zaapelował wtedy o przedstawienie takiej informacji przez każdego z radnych w imię transparentności.

Pierwszym, który zrobił to był Zbigniew Staszczak, radny z Mogilan i szef Klubu Radnych DNGM. Radny krytykuje w liście, zaprezentowanym na sesji obecne prace nad tym projektem:

Mieszkańcy wybrali nas nie po to, byśmy „rozdzielali włos na czworo”, lecz potrafili aktywnie decydować w głosowaniach nad istotnymi dla nich sprawami.

Staszczak zakwestionował ponadto zwoływanie sesji rady tak, aby specjalnie była ona przed ostatnim posiedzeniem Komisji Gospodarczo-Komunalnej – zazwyczaj sesje są w ostatni czwartek miesiąca, w czerwcu było inaczej. Radny zarzuca Grzegorzowi Stokłosie, przewodniczącemu rady i Grzegorzowi Malikowi, przewodniczącemu komisji tchórzostwo:

Taki wybieg jednoznacznie pokazuje brak odwagi do podjęcia jednoznacznego rozstrzygnięcia.

 

 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close