DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Cała prawda o rozbudowie szkoły w Libertowie

LUCYNA KUFREJ - RADNA GMINY MOGILANY Z LIBERTOWA

W Libertowie rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje dotyczące rozbudowy szkoły. Niektórzy radni twierdzą, że wójt Piotrowski nie umieścił w projekcie budżetu Gminy pieniędzy na wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Libertowie. Jest to nieprawda, gdyż Piotr Piotrowski 15 listopada 2017 r. przekazał Radzie Gminy Mogilany do uchwalenia projekt budżetu na rok 2018 i w tym budżecie było 50 tysięcy złotych na wykonanie projektu rozbudowy szkoły. 

Od sześciu miesięcy Rada Gminy nie obraduje i nie podejmuje żadnych uchwał, gdyż dziewięcioro radnych opozycyjnych doprowadziło celowo do jej paraliżu. Wśród radnych, którzy sparaliżowali Radę Gminy, są radne z Libertowa: Małgorzata Okarmus i Joanna Nowicka. W konsekwencji tego paraliżu nie został uchwalony budżet Gminy na rok 2018 oraz inne potrzebne uchwały. W związku z powyższym, budżet naszej Gminy ustaliła Regionalna Izba Obrachunkowa, która usunęła z niego zdanie: wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Libertowie w kwocie 50 tysięcy zł.

Lekkomyślność?

Teraz ci sami radni, którzy doprowadzili do paraliżu Radę Gminy, rozgłaszają, zdaje się dość lekkomyślnie, że wójt Piotrowski powinien przekazać 50 tysięcy zł
na wykonanie projektu rozbudowy szkoły z rezerwy ogólnej, czyli w połowie roku pozbawić się niemal 1/3 rezerwy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów (trzeba pamiętać, że dziewięcioro radnych doprowadziło do dysfunkcyjności Rady i niemożliwe są żadne przesunięcia w budżecie) Ci sami radni wtedy pomstowaliby na wójta, że nie ma już pieniędzy, choć powinien je mieć.

Odpowiedzialność

Na spotkaniu z rodzicami, Piotr Piotrowski złożył obietnicę, że jeśli w listopadzie będą środki, to może odpowiedzialnie przeznaczyć je na projekt, jeśli jednak nie, to wpisze wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Libertowie do projektu budżetu na rok 2019. To jedyne bezpieczne rozwiązanie, wszak Wójt działać może i musi w realiach zaistniałej sytuacji oraz w granicach swoich kompetencji.

Celowe działanie i zrzucanie winy?

Całokształt zaistniałych okoliczności prowadzi do stwierdzenia, że radni opozycyjni sami doprowadzili do tego, że nie jest wykonywany projekt rozbudowy szkoły, ale winę chcą zrzucić na wójta. Podobny przypadek mamy ze szkołą w Lusinie. W projekcie budżetu na 2018 r. były pieniądze na budowę sali gimnastycznej. Niestety, Rada nie uchwaliła budżetu na rok 2018, a Regionalna Izba Obrachunkowa, która ustaliła nam budżet, wykreśliła z niego budowę sali gimnastycznej. Powyższe przypadki nie są odosobnione, gdyż w wyniku paraliżu Rady Gminy nie wykonamy wielu inwestycji i stracimy prawdopodobnie około 12 milionów pieniędzy unijnych i innych środków.

Artykuł z nr 2/2018 Gazety DNGM

 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close