DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Ogłoszenia / W mediach W

[GGM nr 1/2020] Studium gotowe do wyłożenia

W ramach „Lektury na majówkę” prezentujemy wybrane teksty z ostatniego „Głosu Gminy Mogilany” (kwartalnika Urzędu Gminy Mogilany), nr 1/2020 (styczeń – marzec), który ze względu na epidemię wyszedł w wersji elektronicznej.

Przez epidemię koronawirusa musiało zostać anulowane wyłożenie projektu studium zagospodarowania przestrzennego gminy do publicznego wglądu. Jak tylko minie stan epidemii, to natychmiast projekt studium zostanie wyłożony. Wszyscy zdają sobie doskonale sprawę z tego, jak wielu mieszkańców czeka na uchwalenie tego dokumentu, dlatego prace nad studium traktowane są w urzędzie gminy priorytetowo.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium musi być wyłożone do publicznego wglądu, a to oznacza, że każdy mieszkaniec powinien mieć możliwość przyjścia do urzędu i obejrzenia tego dokumentu. Dodatkowo ustawa nakłada na Wójta obowiązek przeprowadzenia dyskusji publicznej podczas wyłożenia. Niestety zapisy ustawowe powodują, że musimy poczekać z wyłożeniem studium do czasu ustania epidemii.

Również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w tej chwili zorganizowanie wyłożenia studium do publicznego wglądu oraz zorganizowanie dyskusji publicznej nad tym dokumentem nie byłoby możliwe. Rozporządzenie zakazuje organizowania zgromadzeń.

Do tej pory zostały wykonana została większość prac nad projektem studium. Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Mogilany o przystąpieniu do sporządzania studium, ogłoszono tą informację w mediach oraz poinformowano mieszkańców o możliwości składania wniosków do projektu studium. Mieszkańcy złożyli ponad 850 wniosków. Znakomita część wniosków została rozpatrzona pozytywnie. Na podstawie: istniejących dokumentów planistycznych, zebranych wniosków od mieszkańców, uzgodnień i opinii oraz zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym przygotowana i innymi aktami prawnymi, została przygotowana część graficzna i tekstowa projektu studium. Następnie dokument ten został zaopiniowany i uzgodniony z poszczególnymi organami i instytucjami. Jak już wspomniałem projekt studium miał być wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 20.03 br. do 20.04 br., ale ze względu na panującą epidemię koronawirusa jego wyłożenie zostało anulowane.

Jedno jest pewne, w tej chwili mamy gotowy do wyłożenia do publicznego wglądu projekt studium. Po wyłożeniu tego dokumentu jeszcze trzeba będzie zebrać uwagi od mieszkańców, rozpatrzyć je i przekazać projekt studium do Rady Gminy Mogilany w celu jego uchwalenia. By tak się stało epidemia koronawirusa musi ustąpić.

Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany

Lektura na majówkę [„Głos Gminy Mogilany” nr 1/2020]

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close