DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany S

Nie możemy zamykać się w swoim ogrodzie

Rozmowa z Kingą Fąfrowicz, Kandydatką do Rady Gminy Mogilany

21 maja 2023 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Mogilany. Co Panią zmotywowało do kandydowania?

Dobro naszej Gminy. Od 13 lat pracuję w sektorze społecznym w Gminie Mogilany, ponieważ lubię pracować z ludźmi. Chcę budować i rozwijać naszą „małą ojczyznę”.

Obecnie ważnym tematem w Gminie Mogilany są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Co należy zrobić w tym zakresie?

Ostatnie plany zostały uchwalone w latach 2003-2006. Jak możemy mówić o rozwoju gminy, kiedy od 15 lat na mapach nie naniesiono właściwie żadnych zmian.

Musimy rozejrzeć się dookoła, a nie zamykać w swoim pięknym ogrodzie, gdzie jest nam dobrze – młodzi ludzie chcą budować swoje domy.

Wielu mieszkańców odeszło od rolnictwa i chcą inaczej zagospodarować swoje grunty. Świat idzie do przodu, nasza gmina również. Temat nowego budownictwa w Mogilanach jest nieunikniony.

Co zatem z hasłem „Stop zabetonowaniu Gminy”?

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie plany miejscowe nie są po to, by gminę zabetonować, lecz po to, aby ją rozwijać.

Kinga Fąfrowicz na ul. Zakopiańskiej w Mogilanach

Wybudowano w Mogilanach kilka szeregowców i domów wielorodzinnych. Może takie budownictwo budzi strach mieszkańców?

Tego typu budownictwo pojawia się w każdej gminie. Pozwolę sobie zauważyć, że szeregowce i domy wielorodzinne powstały na postawie poprzedniego studium, nowe uchwalono 7 października 2020 r. Na nowych trenach budowlanych w projektach nowych planów nie jest dopuszczona zabudowa szeregowa. Obecnie trwają prace nad planami poszczególnych części naszej gminy. Według wyliczeń, po uchwaleniu nowych planów, 60% powierzchni naszej gminy to będą tereny zielone, rolne i lasy.

Powstanie nowe budownictwo, co zatem z infrastrukturą komunalną typu wodociągi, czy kanalizacja

Infrastruktura to bardzo ważny temat. Wiem, że oczyszczalnia ścieków w Lusinie jest rozbudowywana. Będzie rozbudowywana oczyszczalnia we Włosani, jest gotowy projekt nowego wodociągu z Krakowa.

Trzeba w terminie skończyć i realizować zaplanowane inwestycje. Infrastruktura musi się rozwijać, nie może być powodem do wstrzymywania rozwoju gminy.

A co z korkami i bezpieczeństwem na „zakopiance”?

„Zakopianka” przebiega przez naszą gminę i tego nie zmienimy, musimy nieustanie dbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym. Trwa budowa węzła w Gaju, z czego się bardzo cieszę. Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy układu drogowego w Libertowie, gdzie ma powstać tunel, trzy kładki dla pieszych i rozbudowane zostaną drogi lokalne. To duże inwestycje, które będą służyć mieszkańcom,
a co najważniejsze mają rozładować korki i poprawić bezpieczeństwo pieszych.

W Mogilanach działają różne organizacje pozarządowe. Wiem, że Pani już od kilku lat działa
w trzecim sektorze, co na ten temat może Pani powiedzieć?

Trzeci sektor się rozwija i to mnie bardzo cieszy! Mamy dobrze wyposażoną straż pożarną, która dba o nasze bezpieczeństwo. Prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koło Emerytów i Rencistów oraz Klub Senior+ organizując liczne zajęcia edukacyjne, kulturalne oraz spotkania towarzyskie i ciekawe wydarzenia. Mamy kilka klubów sportowych, które organizują wiele ciekawych zajęć dla dzieci i nie tylko. Co roku rodzą się nowe ciekawe pomysły, zwiększa się oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, to jest dla mieszkańców i warto to wspierać.

Problemem jest tutaj brak wystarczającej infrastruktury sportowej…

Mamy nowe sale gimnastyczne przy szkołach, które znacząco usprawnią zajęcia sportowe dla uczniów.

Muszę tu także wspomnieć o działaniach gminy i LKS Mogilany w kierunku budowy centrum sportowego w Mogilanach, taka inwestycja jest potrzebna.

Istotny jest tu fakt, że przy planowaniu tego przedsięwzięcia pomyślano w sposób przekrojowy. Gdy to miejsce powstanie, to będziemy mogli być z niego dumni!

Pani Kingo, co chciałaby Pani powiedzieć na koniec naszej rozmowy mieszkańcom?

Drodzy mieszkańcy, jest wiele ważnych projektów i inwestycji, o których dzisiaj nie wspomniałam, ale
warto je wspierać i realizować. Musimy działać, budować, chronić mieszkańców i rozwijać naszą Gminę
Mogilany.

◊ Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wiesław Misztal

Kinga Fąfrowicz z Grzegorzem Nędzą, prezesem Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close