DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Strefa Czasu Wolnego W

Środki dla NGO

JERZY PRZEWORSKI - RADNY GMINY MOGILANY Z GAJA

Jednym ze źródeł finansowania organizacji pozarządowych (NGO) są pieniądze publiczne, np. pochodzące z otwartych konkursów. Również w 2018 roku w naszej Gminie został zorganizowany „otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe”. Regionalna Izba Obrachunkowa do podziału dla NGO ustaliła kwotę 210 tys. zł (w projekcie budżetu wójta Piotrowskiego było 240 tys. zł, jednak Rada Gminy Mogilany go nie uchwaliła, bo były przewodniczący Grzegorz Stokłosa nie zwołał sesji Rady Gminy). Cieszy zaangażowanie stowarzyszeń i innych organizacji, jednak smuci niewystarczająca ilość środków.

Konkurs został rozpisany w dwóch pulach: kultury (w tym: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej) oraz kultury fizycznej (w tym: upowszechnianie kultury fizycznej). Na kulturę zarezerwowano 60 tys. zł, a kulturę fizyczną 150 tys. zł, z czego 25% zostało zarezerwowane na tzw. tryb „19a” (bezkonkursowy). Zostały złożone oferty na ponad 430 tys. zł, w związku z czym wszystkie oferty musiały zostać znacznie obcięte.

Łącznie przyznano środki na 26 projektów, złożonych przez 12 podmiotów.

Działalność na rzecz sportu, troska o rozwój dzieci i młodzieży i upowszechnianie kultury fizycznej – to wszystko zawdzięczamy naszym klubom sportowym.
W tegorocznym konkursie LKS Mogilany, LKS Libertów, Krakowska Akademia Sportu, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Akademia Sztuk Walki FIGHTER”, LKS Gajowianka (2 oferty) i Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” Gaj otrzymały łącznie środki w wysokości 118 tys. zł. Będą one przeznaczone na działalność klubów przez cały rok, organizację szkolenia i popularyzac-ję sportu (piłki nożnej, a także karate, kickboxingu), a także prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w czasie wakacji.

Z tych środków korzystają także seniorzy. Koła z Mogilan (3 oferty) i Libertowa (2 oferty) Polskiego Związku Emerytów i Rencistów pozyskały łącznie 15,2 tys. zł, które posłużą głównie na dofinansowanie wyjazdów nad polskie morze, a ponadto na organizację okolicznościowych wydarzeń.

Aktywnie do tematu podeszły również inne stowarzyszenia z naszej Gminy, niejednokrotnie różniące się w spojrzeniu na rzeczywistość. Rozpatrzonych
pozytywnie zostało po pięć wniosków naszego stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany. Do tego dochodzi jeden wniosek Przyjaznej Gminy Mogilany. Łącznie to kwota 14,1 tys. zł.

Ponadto środki zostały skierowane wprost na muzykę: dwa projekty przeznaczone na Orkiestrę Dętą OSP Włosań oraz jeden na realizację VII edycji Aktywizacji Integracyjnej przez sztukę „Mozart kontra Sinatra” to 19,5 tys. zł przyznanych środków publicznych.

Artykuł z nr 2/2018 Gazety DNGM

 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close