DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Zebranie wiejskie w Mogilanach

Dnia 23.04 br. odbyło się kolejne spotkanie wiejskie, które poprowadził Sołtys Mogilan Mateusz Paszta. Współorganizatrem był Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski. W spotkaniu uczestniczył również kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Zbigniew Klimończyk. Na widowni byli obecni także mogilańscy radni: Renata Strzebońska, Ewa Walczak i Zbigniew Staszczak.

Sołtys Paszta, po powitaniu zebranych, przedstawił działania podjęte od grudniowego spotkania wiejskiego. Kolejnym punktem była informacja Wójta na temat realizowanych prac i zrealizowanych inwestycji w okresie 2015-2017 oraz przedstawienie faktów na temat wydarzeń ostatnich miesięcy związanych z paraliżem Rady Gminy Mogilany. Sprostował również nieporawdziwe informacje odnośnie finansowania zadań na rok 2018, w tym kanalizacji Mogilany Wschód. Następnie mieszkańcy przystąpili do zadawania pytań. Wiekszość była kierowana do obecnych radnych: Ewy Walczak oraz Renaty Strzebońskiej. Dyskusja odbywała się w dość nerwowej atmosferze, co pokazuje rozżalenie mieszkanców stanem obecnym. Obie Radne wskazywaly nie niemożność współpracy z obecnym wójtem. Ten z kolei odpowiadał, że nie ma to pokrycia w faktach związanych z szeregiem wykonanych inwestycji. Oprócz sytuacji w Gminie padały pytania dotyczące rozbudowy szkoły, remontu dróg lokalnych, trasy autobusu.

Frekwencja była dużo wyższa niż ostatnio, co pokazuje zaintereoswanie mieszkańców sprawami bieżącymi (a może raczej obawami o przyszłość?).

 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close