DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie

Walne sprawozdawcze. Zarząd z absolutorium

W piątek, 20 kwietnia w Konarach odbyło się Walne (Sprawozdawcze) Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”. Zostały przyjęte sprawozdania za 2017 rok i zarząd pod przewodnictwem Grzegorza Nędzy otrzymał absolutorium za rok 2017 bez głosu sprzeciwu

Na wstępie prezes Grzegorz Nędza powitał wszystkich zebranych członków oraz wójta Piotra Piotrowskiego. Zgodnie z naszą tradycją złożyliśmy życzenia urodzinowe wszystkim członkom świętującym urodziny od ostatniego walnego.

Następnie został wybrany przewodniczący walnego (Wiesław Misztal), sekretarz (Zbigniew Staszczak i Krystyna Drozd) oraz komisja skrutacyjna  (Małgorzata Madeja, Kazimierz Lasecki, Jerzy Przeworski).

Po uchwaleniu porządku obrad przeszliśmy do rozpatrywania uchwał. Najpierw walne dokonało kolejnego rozszerzenia listy członków DNGM.

Potem przyszedł czas na przedstawienie sprawozdań. Podsumowania roku 2017 dokonali: sekretarz Zbigniew Staszczak  (Sprawozdanie Merytoryczne) i skarbnik Marta Gawor (Sprawozdanie Finansowe). Sprawozdania zostały przyjęte przez Walne Zebranie Członków.

Następnie głos przeszedł do Martyny Strączek, która jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła Sprawozdanie z działania komisji w 2017 roku i przedstawiła wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium. Wniosek został przyjęty przez członków bez głosu sprzeciwu.

Prezes Grzegorz Nędza podziękował w imieniu zarządu za udzielone absolutorium i przedstawił informację pt. Realizacja idei członków założycieli rok po powstaniu i wyzwania na przyszłość. W swym wystąpieniu odniósł się zarówno do tematu walnego (podsumowanie 2017 roku) oraz pełnego roku funkcjonowania Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” (zebranie założycielskie: 24.04.2017).

Walne zakończyło się rozmową na temat przyznanych środków, składanych wniosków i realizacją Programu Działania Stowarzyszenia na rok 2018.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close