DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany W

Zagrożone inwestycje w 2018 roku

Rezygnacja, rezygnacją… Dla Gminy jest ważne to, że – wskutek nieodpowiedzialnej decyzji prezydium rady i braku budżetu, sukcesywnych uchwał – zagrożone są inwestycje, na które czekają wszyscy mieszkańcy.  Rezygnować z funkcji można zawsze, jednak przewodniczący Stokłosa oraz wiceprzewodniczące Strzebońska i Nowicka, przez rezygnację niezwołanie sesji z wyborem ich następców, uniemożliwili funkcjonowanie Rady Gminy Mogilany!

W budżecie Gminy Mogilany, przygotowanym przez wójta Piotra Piotrowskiego już 15 listopada 2017 r., znalazło się wiele inwestycji. Zarówno tych, proponowanych przez wójta, jak i radnych (ze wszystkich miejscowości), sołtysów i rady sołeckie, mieszkańców… Rezygnacje Grzegorza Stokłosy, Renaty Strzebońskiej i Joanny Nowickiej spowodowały jednak brak możliwości przyjęcia budżetu na przyszły rok. Przez 3 lata większość Rady wprowadzała swoje poprawki w tekst budżetu, wycofywała pewne inwestycje, a wprowadzała inne. W tym roku Grzegorz Stokłosa i radni go wspierający przyjęli inny scenariusz…

Zagrożone Inwestycje na 2018r z dofinansowaniem z zewnątrz:

 • budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany-Wschód- 9 200 000 zł (planowane środki unijne 3,4 mln zł)
 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań –etap III wraz z przykanalikami- 4 438 000 zł (planowane środki unijne 2,0 mln)
 • przebudowa drogi ul, Bema w Gaju  (planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 696 349,00 zł)

Zagrożone Inwestycje w projekcie budżetu na 2018 rok

 • budowa zbiornika wody w Mogilanach – 520 000 zł (zakończenie 2019 r.)
 • projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lusinie – 100 000 zł
 • budowa wodociągu w ul. Przymiarki w Lusinie – 25 000 zł
 • projekt budowy wodociągu z Mogilan do Kulerzowa i Chorowic ok. 900mb – 30 000 zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bema w Gaju – 130 000 zł
 • projekt kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Gaik w Gaju – 32 000 zł
 • przebudowa drogi powiatowej ul. Królowej Polski we Włosani – 150 000 zł
 • przebudowa odcinka drogi powiatowej Jana Pawła II w Libertowie – 110 000 zł
 • projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej ul. Bema w Gaju – 25 000 zł
 • modernizacja drogi powiatowej K2168 w Konarach – 80 000 zł
 • wykonanie nowych nakładek asfaltowych na drogach gminnych – 800 000 zł
 • projekt przebudowy drogi gminnej K600617 w Chorowicach – 40 000 zł
 • projekt przebudowy ul. Zagórskiej w Mogilanach – 30 000 zł
 • projekt przebudowy ul. Grodzkiej w Mogilanach – 25 000 zł
 • budowa mostu na ul. Stromej w Lusinie – 250 000 zł
 • przebudowa ul. Bema w Gaju- 1 431 000 zł
 • projekt przebudowy ul, Św, Bartłomieja i ul. Szkolnej w Mogilanach – 60 000 zł
 • projekt przebudowy ul. Jabłoniowej w Libertowie – 30 000 zł
 • stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej w Brzyczynie – 300 000 zł
 • rozpoczęcie budowa Sali gimnastycznej w Lusinie – 270 000 zł
 • projekt rozbudowy SP w Libertowie – 50 000 zł
 • wymiana nawierzchni boisk przy SP we Włosani i SP w Gaju – 509 000 zł
 • projekt przebudowy Przedszkola Samorządowego w Mogilanach – 60 000 zł
 • wykonanie dwóch oświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi DK7 (niezbędne, aby nie zostały zlikwidowane te przejścia) – 52 000 zł

Wszystko o pacie w Radzie Gminy Mogilany i destabilizacji naszej gminy: #pat

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close