DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Nasze stowarzyszenie W

Walne (sprawozdawcze) Zebranie Członków

Dziś odbędzie się spotkanie najwyższej władzy Stowarzyszenia – Walne Zebranie Członków. Będzie podsumowanie i plany na dalszą działalność. 

Na podstawie §21. pkt 3. Statutu Zarząd zwołuje Zwyczajne (Sprawozdawcze) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” na dzień 20 kwietnia 2018 roku, godz. 18.00 w Konarach.

W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia i w tym samym miejscu 15 minut później po terminie pierwszym, tj. o godz. 18.15.

Proponowany porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA „DLA NASZEJ GMINY MOGILANY”
z dnia 20 kwietnia 2018 roku

 1. Otwarcie WZC
 2. Sprawdzenie obecności i kworum. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Wybór Przewodniczącego WZC, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego proponowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad
 5. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Przyjęcia członków zwyczajnych
 6. Przedstawienie i dyskusja nad:
  a) Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2017
  b) Sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2017
  c) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie / odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017 – podjęcie uchwały
 8. Realizacja idei i zamierzeń założycieli rok po powstaniu Stowarzyszenia oraz wyzwania na przyszłość
 9. Stan wykonania oraz harmonogram Planu Działania Stowarzyszenia na rok 2018 w oparciu o posiadane zasoby finansowe
 10. Głosowanie uchwał wynikających z obrad
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie WZC

Pozdrawiam, 

Grzegorz Nędza, prezes

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close