DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Nasze stowarzyszenie W

Finansowanie NGO na 2019 rok

Gminny konkurs ofert: Grzegorz Nędza i Marta Gawor złożyli wnioski w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Mogilany na cztery inicjatywy, które się sprawdziły w roku ubiegłym. Aktualnie trwa ocena merytoryczna wniosków.

Otwarte konkursy ofert są jednym ze źródeł finansowania organizacji pozarządowych obok m.in. składek członkowskich czy darowizn na cele statutowe. Niestety, pieniędzy w konkursach zawsze jest o wiele za mało…

Zarząd Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” zdecydował, że w tegorocznym konkursie zgłosi cztery projekty. Prezes Grzegorz Nędza i Skarbnik Marta Gawor przygotowali i złożyli 8 lutego dokumentację na:

  • Kino plenerowe 

  • cykl: Kultura fizyczna z el. jogi 

  • Gminny Dzień Dziecka 2019

  • cykl: Warsztaty dla dzieci

Pomysłów było oczywiście znacznie więcej, jednak ze względu na ilość środków finansowych przy ilości organizacji pozarządowych startujących w konkursie zdecydowano o tych zadaniach. Jednocześnie zobowiązano Prezesa DNGM do poszukiwania innych źródeł finansowania.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close