DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Kto sołtysem Mogilan?

Jutro o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany na wniosek wójta odbędzie się zebranie wiejskie, które stwierdzi wygaśnięcie mandatu sołtysa po śmierci Edwarda Żaby

Sołtys Żaba zmarł 22 sierpnia tego roku. Pełnił funkcję od 2015 roku, kiedy to wygrał wybory w sołectwie Mogilany. Otrzymał wtedy 145 głosów (56,4%), pokonał Marka Budka – 83 głosy (32,3%) i Stanisława Kiebułę – 29 głosów (11,3%)

O trybie powoływania sołtysa mówi Statut Sołectwa Mogilany:

§ 38
1. W przypadku odwołania, rezygnacji, wygaśnięcia mandatu, Sołtysem, Członkiem Rady Sołeckiej zostaje kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
2. W przypadku nie obsadzenia stanowiska Sołtysa, Członka Rady Sołeckiej zgodnie z ust.1, Rada Gminy zarządza wybory uzupełniające.
3. Wyborów uzupełniających na Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji, a w przypadku członka Rady Sołeckiej w okresie 1 roku przed zakończeniem kadencji. W tym przypadku obowiązki Sołtysa pełni wyznaczony przez Radę Sołecką jej członek.

Jutro zatem się okaże czy sołtysem Mogilan zostanie Marek Budek, Stanisław Kiebuła, czy też zostaną rozpisane wybory uzupełniające.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close