DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

UGM i BIS dla organizacji pozarządowych

W poniedziałek, 5 listopada w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych (NGO) – rozmawiano o Programie Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, a następnie odbyło się szkolenie nt. różnych form finansowania działań NGO. 

Spotkanie poprowadziły pracownice Urzędu Gminy Mogilany – Referatu Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy. Merytorycznie urząd nawiązał współpracę z Biurem Inicjatyw Społecznych (to fundacja, która edukuje i wspiera mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy w efektywnej realizacji celów) – w spotkaniu uczestniczyły Ewa Chromniak – prezes fundacji oraz Lidia Korbus-Then.

Pierwsza część spotkania była poświęcona konsultacjom nt. Programu Współpracy z NGO na przyszły rok. Dla przedstawicieli trzynastu obecnych stowarzyszeń i fundacji była to możliwość przedstawienia uwag do podstawowego dokumentu określającego zasady współpracy gminy z sektorem organizacji pozarządowych. Podstawowym zastrzeżeniem były niewystarczające środki finansowe, które zostały zaplanowane w programie, a ponadto zwrócono uwagę na terminy rozpisywania konkursów (dotacje np. umożliwiają funkcjonowanie klubów sportowych, które prowadzą działalność przez cały rok), zasugerowano zarezerwowanie dodatkowych środków na wsparcie stowarzyszeń w zakresie zabezpieczenia wkładów własnych w konkursach oferowanych przez inne instytucje, a także uznano za konieczne uznanie pracy na rzecz seniorów za jedno priorytetowych zadań publicznych w przyszłym roku.

Druga część to szkolenie nt. różnych (pozadotacyjnych) źródeł finansowania projektów przez organizacje pozarządowe. Omówiona została zarówno nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego, jak i prowadzenie przez stowarzyszenia komercyjnej działalności gospodarczej (tj. komercyjnej). Została zaznaczona działalność charytatywna, crowfunding, pozyskiwanie darowizn, sponsoring, zbiórki publiczne, fundraising, czy 1% podatku…

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany” reprezentowali: Krystyna Drozd – członek zarządu i Grzegorz Nędza – prezes Stowarzyszenia.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close