DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Ogłoszenia / W mediach W

Kiedy krzesła się zapełnią? W oczekiwaniu na sesję…

Tegoroczne wybory samorządowe zakończyły się w Gminie Mogilany po pierwszej turze, 21 października. Nie oznacza to, że sesja nowej rady może być od razu zwołana – nieubłagane są tutaj przepisy prawa. Poprzednia kadencja (2014-2018) formalnie kończy się dopiero 16 listopada, choć w naszym przypadku – przez pat w radzie – ostatnia sesja była niemal… rok temu. Pracy przed naszym samorządem wiele, od ślubowania wójt i radni muszą się wziąć do pracy. 

– Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w celu złożenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania komisarz wyborczy powinien zwołać sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów) na obszarze kraju – czytamy w przesłanym także do PortalSamorzadowy.pl komunikacie. – Jednakże z uwagi na to, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy, zwołanie w tym terminie sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta) jest niemożliwe – kontynuuje PKW. Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązała komisarzy wyborczych (właściwych terytorialnie dla poszczególnych rad gmin/miast) do uwzględnienia w porządkach obrad pierwszych sesji zaprzysiężenia (złożenia ślubowania) wójtów burmistrzów i prezydentów miast. / portalsamorzadowy.pl

Formalnie kadencje rad kończą się 16 listopada i to od tego dnia należy liczyć owe 7 dni. Jako że 16 listopada wypada w piątek, sesje będą zwoływane między 19 a 23 listopada.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close