DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany

Piotr Piotrowski: 25 lat temu zakochałem się w Gminie Mogilany

Wójt Gminy Mogilany otrzymał na dzisiejszej sesji Rady Gminy Mogilany absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022 (12 głosów za, 0 wstrzymujących się, 1 przeciw). Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Chwilę wcześniej wójt Piotrowski otrzymał od Rady wotum zaufania (11 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw). W swym wystąpieniu Piotr Piotrowski dziękował za wyniki głosowań oraz podkreślał, że jest to efekt wspólnych starań i zgodnej pracy Radnych wraz z Wójtem, kierownikami referatów i gminnych jednostek oraz wszystkich pracowników i mieszkańców naszej gminy.

Przy okazji podziękowań wójt Piotrowski podzielił się również rozmową z jedną z mieszkanek i jej spostrzeżeniem „że zakochała się w Gminie Mogilany”. Wójt zwrócił uwagę na fakt, że mija 25 lat od kiedy on „zakochał się w Gminie Mogilany” i zaczął dla niej pracować – najpierw jako dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, a następnie pełniąc rolę wójta. Piotr Piotrowski przypomniał ponadto przysłowie o „złym ptaku, co własne gniazdo kale”, zwracając uwagę na troskę o dobrą opinię na temat naszej „małej ojczyzny”.

Nie należy działać na niekorzyść społeczności, której jest się członkiem.

Absolutorium to:

  • akt aprobowania wykonania budżetu.
  • „akt organu przedstawicielskiego uznający na podstawie sprawozdania prawidłowość działalności finansowej organu wykonawczego”.
  • Absolutorium komunalne, niekiedy zwane skwitowaniem, jest ściśle związane z oceną wykonania budżetu, której corocznie musi dokonać organ stanowiący każdej jednostki samorządu terytorialnego (JST).
  • Absolutorium samorządowe jest instytucją służącą organowi stanowiącemu JST do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez organ wykonawczy. Absolutorium w gminie (powiecie) to odrębny oraz sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu.
  • Udzielenie absolutorium ma charakter politycznoprawnej akceptacji działalności zarządu w okresie sprawozdawczym.
  • Stanowi akt organu uchwalającego budżet potwierdzający, że organ wykonawczy wykonał budżet w sposób zgodny z prawem i zamyka wszelkie dyskusje związane z realizacją budżetu.
  • Kwestia absolutorium częściowo jest uregulowana w ustawie o finansach publicznych, a częściowo w odpowiednich ustawach samorządowych.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close