DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Chcą dręczyć wójta, a dręczą gminę

Wójt Piotr Piotrowski po stronie prawa – radny Malik składa niedopuszczalne ponaglenia. SKO odmówiło postępowania w sprawie pisma Grzegorza Malika, przewod. Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany. Radni opozycyjni wobec wójta nie chcą współpracować na rzecz mieszkańców, wolą prowadzić wojny i wojenki

Pismem z dn. 22 sierpnia b.r. Grzegorz Malik złożył podanie, nazwane „ponagleniem” za rzekome niedotrzymanie terminu załatwienia sprawy i nieudzielenie odpowiedzi. Sprawa dotyczy wykonania ekspertyzy prawnej i urbanistycznej projektu studium. Wójt podał, że zgodnie z prawem ani Komisja Gospodarczo-Komunalna, ani jej przewodniczący nie są podmiotami prowadzącymi prace nad studium – nie są stroną w sprawie, nie posiadają interesu prawnego ani faktycznego w załatwieniu sprawy. Wójt napisał też – wbrew twierdzeniu przewodniczącego – wniosek nie powinien być rozpatrywany w drodze decyzji administracyjnej i został udzielony bez zbędnej zwłoki.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło jasno, że Grzegorz Malik wykazał się niewiedzą i na tą sprawę nie można składać ponaglenia (cyt. „do żadnej z powołanych kategorii spraw administracyjnych nie należy wskazana przez Pana Grzegorza Malika sprawa…”). Uzasadnienie do postanowienia powinni sobie niektórzy chyba wydrukować, bo stanowi skrót najważniejszych informacji i uprawnień ws. studium. Jasno pokazuje, że studium sporządza wójt, a rada dostaje projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Większość w Radzie Gminy Mogilany zdaje się dalej tego nie rozumieć.

Radni, będący w opozycji do wójta, zamiast skupić się na konstruktywnej współpracy ciągle szukają powodu, by utrudnić działania wójtowi Piotrowskiemu. Czy jednak nie zdają sobie sprawy, że lepiej się skupić na pozytywnych działaniach? Lepiej chyba skupić się na przygotowaniach do przebudowy „drogi świątnickiej”, czy rozmawiać o pozyskanych przez wójta Piotrowskiego środkach unijnych na kanalizację Gaj – etap I i samej realizacji samej inwestycji (6 września została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego – kwota pozyskanych środków unijnych to 3 212 258,98 zł).

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close