DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Patriotyzm łączy. Oficjalne obchody Święta Niepodległości w Mogilanach

Od lat mieszkańcy naszej gminy jednoczą się 11 listopada wieczorem w Mogilanach na wspólnym spotkaniu – wspominają wydarzenia z roku 1918 i świętują razem Odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nie inaczej było w tym roku – msza św. z poruszającym kazaniem ks. Milana, złożenie kwiatów od władz samorządowych gminy pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, oprawa muzyczna Orkiestry Dętej OSP Włosań i wieczornica w sali narad UG Mogilany w wykonaniu Chóru Mogilanum oraz uczniów SP we Włosani. Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych przy akompaniamencie wójta Piotra Piotrowskiego

Mszę świętą w kościele pw. św. Bartłomieja ap. w Mogilanach celebrował proboszcz ks. Józef Miilan, a koncelebrowali wikariusze mogilańskiej parafii. Ks. Milan w homilii przywołał postać św. Marcina i zwrócił uwagę na to, że nie tylko śmierć jest przejawem całkowitego oddania, a również konkretna praca na rzecz najbardziej potrzebę. Zaapelował o jedność i troskę o ojczyznę, jak o naszą matkę. Ksiądz proboszcz podkreślił, że jako ojczyznę trzeba rozumieć zarówno Polskę, a także naszą małą ojczyznę, czyli gminę.

Po mszy zostały złożone kwiaty pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego w towarzystwie pocztówki sztandarowych szkół i jednostek OSP z terenu gminy. Kwiaty i znicze złożyli obecni na uroczystościach przedstawiciele naszej gminy: ks. Józef Milan, wójt Piotr Piotrowski, sekretarz Małgorzata Madeja oraz radny Zbigniew Staszczak. Kwiaty w imieniu Rady Gminy Mogilany złożyli wybrani radni pod przewodnictwem Grzegorza Stokłosy po godz. 14.00.

Trzecia część uroczystości odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Mogilany, dokąd zebrani przeszli przy wtórze Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani pod dyrekcją Jacka Włodarczyka.  Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał wójt Piotr Piotrowski. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę wiedzy o wspólnej historii i jednoczenia się wobec wspólnego dziedzictwa. Następnie wystąpił Chór Mogilanum pod dyrekcją Marka Litwy. Chór zaśpiewał kilka znanych i mniej popularnych utworów ważnych dla wydarzeń sprzed niemal stu lat, dwa utwory wykonał wraz z zebranymi.

Wyjątkowy montaż słowno-muzyczny przygotowała Szkoła Podstawowa im. Faustyny Kowalskiej we Włosani. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy 6 i 7 tej placówki wraz z Elżbietą Krawczyk i Alicją Grzegorzek.

Na koniec wieczoru uczestnicy spotkania mogli sobie wspólnie pośpiewać piosenki patriotyczne, przy akompaniamencie akordeonu wójta Piotrowskiego. Posłużyły ku temu okolicznościowe śpiewniki, przygotowane przez wójta i Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany”, które już wchodząc na salę otrzymali wszyscy uczestnicy z rąk przedstawicieli stowarzyszenia.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close