DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Nasze stowarzyszenie W

Spotkanie robocze, 12 września

Wczoraj,w Dworku Konopków w Mogilanach odbyło się kolejne spotkanie robocze Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”

Na spotkaniu został ustalony termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w związku z czym Zarząd podjął decyzję, że na podstawie §21. pkt 4a) Statutu Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” na dzień 26 września 2017 roku, godz. 18.00 w Dworku Konopków w Mogilanach. Walne zostanie poświęcone podsumowaniu dotychczasowych działań oraz zaplanowaniu konkretnego harmonogramu prac na pozostałe miesiące. Zostaną ponadto przyjęci nowi członkowie Stowarzyszenia oraz Regulaminy Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ważnym punktem będzie również analiza funkcjonowania Gminy Mogilany i jej władz: wójta i rady gminy.

Rozmowa toczyła się ponadto na temat drugiego numeru Gazety „DNGM” i akcji „Mogilany. Twoja Krew”, którą nasze Stowarzyszenie organizuje 24 września, w godz. 10-14 w SPZOZ Mogilany.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close