DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Interes prywatny czy publiczny?

Przypominamy artykuł z „Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany” oraz apelujemy o przejrzystość procesu decyzyjnego.

Przy uchwalaniu studium (bądź wyrzucaniu do kosza) trzeba sobie zadać pytanie o prawdziwe intencje postępowania decydentów. Czy dane zachowanie jest przejawem troski o los wszystkich mieszkańców, czy też daną osobą kierują wyłącznie osobiste pobudki i prywatne korzyści.

30 marca – na sesji rady gminy – radna Joanna Nowicka zapytała, czy wójt lub ktoś z jego rodziny posiada działki na terenie naszej gminy. Wójt Piotr Piotrowski wtedy powiedział, że udzieli pełnej odpowiedzi na następnej sesji. Było to konieczne, aby skontaktować się z rodzicami i licznym rodzeństwem rozsianym po całym świecie.

Na kolejnej sesji, 11 maja wójt przedstawił List Otwarty, w którym jednoznacznie zarzucił kłamstwo swoim oponentom, mówiącym, że wójt posiada na terenie gminy działki do przekształcenia.

Również Wiesław Misztal, doradca wójta informuje, że ani on, ani jego małżonka, czy też rodzina nie posiadają działki przekształconej w zaproponowanym studium.

Piotr Piotrowski zwrócił się jednocześnie z apelem o przedstawienie takiego oświadczenia do każdego z radnych.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close