DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

[pat] Ponad 3 miliony zł dla seniorów zagrożone

GRZEGORZ NĘDZA

Wójt pozyskuje kolejne środki zewnętrzne, tym razem na seniorów i usługi opiekuńcze, a przy tym remonty itp. Do ich wykorzystania będzie potrzebna uchwała Rady Gminy. Czy kolejne inwestycje stają pod znakiem zapytania?

Kolejne pieniądze popłyną do Gminy Mogila ny. Wójtowi Piotrowi Piotrowskiemu udało się pozyskać

3 194 834,28 zł

– tak stanowi uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego. Wspólny projekt Gminy Mogilany i Gminy Skawina w ramach usług opiekuńczych i interwencji kryzysowej – ZIT okazał się być najlepszy w całym województwie.

Chodzi o utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów. W naszej gminie zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej (oferujące m.in. uruchomienie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego – w SPZOZ w Mogilanach, czy wsparcie edukacyjno-doradcze – zostanie uruchomiony np. Zespół Mobilny, którego zadaniem będzie m.in. udzielanie poradnictwa, pomocy i instruktażu w zakresie opieki nad osobą zależną jak i przekazywanie informacji o sposobie dbania o własne zdrowie i higienę psychiczną opiekuna, wskazywane będą możliwości i sposób wykorzystania sprzętu ortopedycznego wspomagającego funkcjonowanie oraz ułatwiającego pielęgnację i zapewnienie higieny – realizacja VI 2018 – V 2021) oraz filia placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych (VII – IX 2018 – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie; X 2018 – V 2021 – prowadzenie Klubu Samopomocowego; Klub będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu w godzinach 14- 18 i ma na celu m.in. aktywizację, rozwój zainteresowań, poprawę funkcjonowania i osób starszych, niesamodzielnych oraz i ich rodzin). Jedyną możliwą, ale zarazem najlepszą lokalizacją jest remiza OSP w Mogilanach.

Gmina Mogilany otrzyma ponadto

150 tys. zł

w ramach programu „Senior +”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W jego ramach zostanie utworzony Klub „Senior +”, który zapewnia osobom starszym miejsce spotkań, a także możliwość samodzielnej organizacji swojego czasu oraz wzajemnej samopomocy. Mogilany są jedną z szesnastu gmin z naszego województwa, która otrzymała środki.

Artykuł pochodzi z "Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany" nr 1/2018 (4)
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close