DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

Nowy klub radnych: Trzeba się skupić na pozytywnej pracy!

Podczas dzisiejszej sesji powstał nowy klub pięciorga radnych Rady Gminy Mogilany. Trzeba się skupić na pozytywnej pracy!

Klub to dobrowolne zrzeszenie członków danej rady, którzy złożyli oświadczenie woli o współdziałaniu i uczestnictwie w procesie podejmowania decyzji przez radę, przyjmując wspólne zasady reprezentacji wobec rady.
| samorzad.lex.pl

Klub radnych „Dla Naszej Gminy Mogilany” jest zatem forum współpracy radnych. Do tej pory w radzie powstawały jedynie kluby dwuosobowe, w celu zapewnienia sobie udziału w komisji rewizyjnej. Możliwość powołania klubów radnych daje art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z nim rada dzisiaj została poinformowana o powołaniu klubu, jego składzie osobowym i ustalonym przewodniczącym klubu, który będzie reprezentantem klubu.

W skład klubu weszli: Lucyna Kufrej – radna z Libertowa, Maria Kotarba – radna z Włosani, Jerzy Przeworski – radny z Gaja, Zbigniew Staszczak – radny z Mogilan i Czesław Szczurek – radny z Włosani. Przewodniczącym klubu został Zbigniew Staszczak. Warto zaznaczyć, że ta piątka radnych nie zamyka się na innych, lecz chce aktywnie pracować. W przedstawionej informacji do przewodniczącego rady o powołaniu klubu powiedziano m.in.:

Nasz klub stanowi otwartą przestrzeń do współpracy dla radnych z różnych miejscowości. Jednoznacznie chcemy podkreślić, że reprezentanci Samorządu Gminy Mogilany – a więc wójt i rada – powinni się skupić na pracy dla dobra wszystkich mieszkańców.
| informacja Klubu Radnych DNGM, 22 czerwca 2017 r.

O niedocenianym u nas – i traktowanym do tej pory wyłącznie interesownie – forum współdziałania radnych mówi wiele fachowych opracowań. Zygmunt Laskowski na stronie pisma samorządu terytorialnego Wspólnota pisze, że sama działalność klubu radnych nie wymaga nakładów finansowych, a kluby radnych mają przyznane przywileje uchwałodawcze i opiniodawcze, czyli mogą wychodzić z inicjatywą przedkładania radzie gminy projektów uchwał oraz wygłaszać poprzez swoich przedstawicieli na forum rady opinie w każdej poruszanej przez radę gminy kwestii.

To bardzo ważny przywilej, który daje klubowi radnych szansę na zaprezentowanie swojej własnej opinii w danej kwestii radzie gminy oraz opinii publicznej. Ma to szczególne znaczenie, gdy opinia ta różni się od opinii prezentowanej przez komisje rady gminy czy inne kluby. Jest to sposób na pokazanie niekiedy innej koncepcji rozwiązania podejmowanego tematu.
| wspolnota.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia DNGM gratuluje radnym inicjatywy i życzy udanej współpracy, zgodnie z fragmentem ich dzisiejszej informacji:

Każdy sukces, jak i porażka z którą zmaga się gmina, jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Mieszkańcy oczekują od nas wszystkich skupienia się nad pozytywną pracą „Dla Naszej Gminy Mogilany”.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close