DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Ogłoszenia / W mediach W

[GGM nr 1/2020] Wymień piec

W ramach „Lektury na majówkę” prezentujemy wybrane teksty z ostatniego „Głosu Gminy Mogilany” (kwartalnika Urzędu Gminy Mogilany), nr 1/2020 (styczeń – marzec), który ze względu na epidemię wyszedł w wersji elektronicznej.

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – pierwsza i druga edycja

Od 2019 roku na terenie Gminy Mogilany trwają prace nad wymianą nieekologicznych urządzeń grzewczych tzw. kopciuchów, na nowe kotły spełniające obecne dyrektywy (na paliwo gazowe lub biomasę). Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na realizację programu pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, do dnia 16 marca 2020 roku wymieniono 111 urządzeń w budynkach, których właściciele podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji. Dzięki uzyskanym oszczędnościom w pierwszej edycji programu oraz staraniom podjętym przez Wójta i pracowników urzędu, uzyskano zgodę Województwa Małopolskiego na zwiększenie ilości wymienionych urządzeń ze 147 do 159, jak również możliwość przedłużenia realizacji inwestycji z uwagi na sezon grzewczy. Nabór wniosków o dofinansowanie do pierwszej edycji programu jest zakończony.

Jednocześnie trwają intensywne działania w ramach drugiej edycji programu, gdzie zaplanowanych do wymiany jest kolejnych 75 nieekologicznych urządzeń. W pierwszym kwartale 2020 roku mieszkańcy otrzymali informację o pozycji, jaką zajmuje ich wniosek o dofinansowanie w gminnym programie. W budynkach mieszkańców, których wnioski znajdują się na liście głównej, przeprowadzone zostały bezpłatne oceny energetyczne. Mieszkańcy zyskali dzięki temu kompleksową informację na temat stanu budynku (czy nieruchomość spełnia wymagania minimalnej efektywności energetycznej m.in. czy przed wymianą pieca konieczne jest wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien itp. oraz jakiej mocy powinno być nowe źródło ciepła). Kolejnym etapem będzie podpisanie umów o dofinansowanie wymiany nieekologicznego urządzenia.

Gmina Mogilany, jako członek Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, stara się w dalszym ciągu o dodatkowe środki na dalsze wymiany urządzeń.

Czyste Powietrze

Mieszkańcy zainteresowani wymianą nieekologicznego źródła ciepła w budynku będącym ich własnością, a np. znajdujący się na liście rezerwowej, mogą również starać się o dofinansowanie w programie rządowym „Czyste Powietrze”. Informujemy, że planowane są istotne zmiany w programie. – Wnioski o dofinansowanie do Programu Czyste Powietrze będą rozpatrywane szybciej niż dotychczas – zapowiada w mediach Pan Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przypominamy, że na stronie internetowej www.mogilany.pl dostępna jest w Niezbędniku Mieszkańca zakładka „Wymień piec z dotacją”, gdzie umieszczane są na bieżąco informacje na temat aktualnych i nowych projektów prowadzonych przez Gminę Mogilany oraz inne instytucje jak Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w których mogą Państwo starać się o dofinansowanie na inwestycje związane z:

  • wymianą nieekologicznego źródła ciepła w budynku (programy gminne, Czyste Powietrze),
  • instalacją Odnawialnych Źródeł Energii – m.in. paneli fotowoltaicznych, paneli słonecznych (solary), pomp ciepła (Czyste Powietrze, Mój Prąd),
  • termomodernizacją budynku – ociepleniem ścian, stropu, dachu, wymianą starych okien, drzwi (Czyste Powietrze, Ulga Termomodernizacyjna – Urząd Skarbowy).
Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w nowej zakładce. Bezpośredni link: http://mogilany.pl/piec.

Ekodoradcy dla mieszkańców

Pragniemy również poinformować, że od połowy 2020 roku planowane jest wprowadzenie do struktury Urzędu Gminy dwóch Ekodoradców, których praca dedykowana będzie pomocy mieszkańcom w pozyskaniu środków na wymianę nieekologicznych urządzeń w programach gminnych ale również docieplenie budynku czy instalację odnawialnych źródeł w programie „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”. Ekodoradcy będą również kontrolować czy mieszkańcy w swoich piecach nie spalają odpadów lub innych niedozwolonych materiałów.

URZĄD GMINY MOGILANY

Lektura na majówkę [„Głos Gminy Mogilany” nr 1/2020]

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close