DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany S W

Wójt Piotrowski o planie na lata dwudzieste

Co nas czeka w latach 2021-2030? Jakie plany ma nasza gmina? Okres pandemii pokazał, że każde zamierzenia mogą się zderzyć z bolesną prawdą rzeczywistości, jednak posiadanie realnej z jednej strony, ale ambitnej z drugiej strategii jest koniecznym warunkiem rozwoju.

W numerze 8/2021 Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” zajęto się m.in. tematem strategii rozwoju gminy. Nie jest to dokument obligatoryjny, ale może usprawnić zarządzanie gminą i ułatwić pozyskiwanie środków na inwestycje.

W artykule jednym z komentujących był Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany, który zwrócił uwagę na to, że pomimo dosyć burzliwego okresu, w jakim powstawał dokument, udało się wspólnie z mieszkańcami wypracować cele strategiczne i postawić nacisk na kolejne inwestycje. Strategię na lata 2021-2030 Wójt Piotrowski określił jako „poszukiwanie balansu pomiędzy rozwojem gospodarczym i współpracą z inwestorami, atrakcyjnością osadniczą, z jednoczesną dbałością o naturalne walory krajobrazowe, rekreacyjne i kulturowe”.

Zachęcamy do lektury artykułu:https://wspolnota.org.pl/newsletter/plan-na-lata-dwudzieste

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close