DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Ogłoszenia / W mediach W

WYBORY SOŁECKIE: Trwa czas na zgłaszanie kandydatur…

Do czwartego marca Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje kandatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Zgłoś się i zaangażuj w życie swojej miejscowości!

Zgłoszenia kandydatów na sołtysów i członków rady sołeckiej rejestrowane będą przez Gminną Komisje Wyborczą w dniach od 18 lutego do 4 marca b.r. w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Gminna Komisja Wyborcza mieści się w sekretariacie Urzędu Gminy Mogilany – pok. nr 15, tel. 12 444-52-31.

Jak przeczytamy w informacji Urzędu Gminy Mogilany:

Prawo zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. Zgodnie z postanowieniami kodeksu wyborczego prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do rady gminy ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terenie tej gminy.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close