DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Strefa Czasu Wolnego W

Sześćdziesięciolecie Gajowianki

 

ADAM NAZIM

9 sierpnia 1958 r. powstał w Gaju klub sportowy. 60 lat to czas sukcesów (sportowych i organizacyjnych), ale przede wszystkim wielkiego zaangażowania mieszkańców i przedsiębiorców w działanie na rzecz sportu i kultury fizycznej. Początki były trudne –drużyna trenowała na boisku do siatkówki przy dworze w Gaju, a sportowcy amatorzy sami musieli kupować sprzęt. Pomimo że drużyna nie miała swojego boiska, to w 1963 r. została zarejestrowana jako Ludowy Klub Sportowy z prezesem Wiesławem Wątorem na czele.

Rok później wykonane zostało boisko w „czynie społecznym”, ale położone w sąsiednim Libertowie. Od 1969 jako pełnoprawnymi członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej zadebiutowaliśmy w klasie C. W związku z koniecznością modernizacji boiska jego uroczyste otwarcie miało miejsce w 1977 r. Kolejne lata to dalsza rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim spełnianie roli wychowawczej i jednoczącej okolicznych mieszkańców.

10 grudnia 2005 r. mieliśmy do czynienia z tragicznym wydarzeniem, jakim była śmierć na Zakopiance Wiesława Wątora. To po nim staram się spełniać tą misję.

Gajowianka od lat ma szerokie grono sympatyków, darczyńców i oddanych zawodników. Dzięki wspólnej pracy udało się w 2010 roku otworzyć boisko na ul.Parkowej, spełniające wymogi PZPN.

Cztery lata później otwarto budynek zaplecza sportowego wraz z szatniami i świetlicą. Ważne jest wsparcie Gminy Mogilany,Bazy Usług Komunalnych, ale także poszukiwanie przez nasz klub innych możliwości finansowych, mowa tu np. o sponsorach, czy też Ministerstwie Sportu oraz pozyskiwaniu z Urzędem Gminy środków z programu Orlik Plus czy PROW-u.

Klub obecnie zrzesza zawodników z Gaja i innych miejscowości Gminy Mogilany, szkolenia dla dzieci są prowadzone w dwóch grupach wiekowych, mamy drużynę juniorską oraz dwie drużyny seniorskie.

Artykuł z Gazety DNGM nr 3/2018 (6)
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close