DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Radni niezainteresowani kulturą i sprawami społecznymi

Tylko dwoje radnych (Lucyna Kufrej i Zbigniew Staszczak) pojawiło się na czwartkowym posiedzeniu Komisji Oświatowo-Społecznej. Trzecim, spóźnionym był Rafał Młynarczyk. Radnej współpracującej z przewodniczącym Stokłosą – Ewy Walczak – z Mogilan nie było. A konsekwencje destabilizacji już się pojawiają…

W ramach porządku obrad omówiono wiele istotnych spraw mieszczących się w gestii komisji, rozmawiano również o konsekwencjach destabilizacji w Gminie Mogilany po niezwoływaniu sesji przez przewodniczącego Grzegorza Stokłosę. Chodzi m.in. o fakt, iż dotąd nie został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co spowodowało, że zamknięte zostały świetlice środowiskowe działające w ramach tego programu. Na przepełnienie świetlic szkolnych z tego powodu skarżyli się niektórzy dyrektorzy podstawówek w naszej gminie podczas czwartkowej  narady z wójtem.

Obecni na posiedzeniu radni razem z wójtem i przedstawicielami GOPS, ZEAS, SPZOZ rozmawiali ponadto na temat przyszłorocznego budżetu. Projekt budżetu został przekazany radnym 15 listopada 2017 r. i do tej pory nie zajęła się nim ani żadna komisja, ani rada. Trójka radnych rozmawiała na temat przejściowego – właściwie jednorocznego – zadłużenia, które zostanie spłacone w większości z funduszy unijnych. Na koniec budżet został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez przewodniczącego komisji Zbigniewa Staszczaka oraz radnych: Lucynę Kufrej i Rafała Młynarczyka. Nieobecna była Ewa Walczak. Komisja jest czteroosobowa, po tym jak Joanna Nowicka przeniosła się do innej komisji na jednej z ostatnich sesji.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close