DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany W

Radni nie obradują, ale pobrali ponad 60 tysięcy złotych

GRZEGORZ NĘDZA

Już od 6 (sześciu!) miesięcy Rada Gminy Mogilany nie obraduje i nie podejmuje żadnych decyzji. Dziewięcioro radnych opozycyjnych w stosunku do Wójta Piotrowskiego celowo doprowadziło do paraliżu Radę Gminy. Zamiast zajmować się konkretnymi postanowieniami, zwołują komisje, które mają jedynie charakter opiniodawczy, są swoistym „biciem piany” w przypadku, gdy nikt nie może zwołać sesji. To może przynieść jedynie złe emocje – po obu stronach.

Radni nie uchwalili studium zagospodarowania przestrzennego, a także budżetu i innych uchwał, przez co stracimy prawdopodobnie ponad 12 milionów złotych. Rada Gminy nie zbiera się, nie obraduje i nie podejmuje uchwał, ale radni pieniądze otrzymują (diety). W ciągu pół roku, radni otrzymali z budżetu Gminy ponad 60 (sześćdziesiąt) tysięcy złotych.

„Czy się stoi, czy się leży – kasa się należy”. To powiedzenie z minionych czasów trafnie ilustruje całą sytuację w Radzie Gminy Mogilany. Środki będą w następnych miesiącach trochę mniejsze, bo Komisarz Wyborczy 11 czerwca 2018 r. wydał postanowienie o wygaszeniu mandatu Joanny Nowickiej z Libertowa, ale ta rezygnacja nie wróci straconych milionów złotych, podobnie jak utyskiwanie i użalanie się byłej wiceprzewodniczącej w Internecie nie zmieni faktu, że dziewięcioro radnych zbojkotowało pracę na sesjach pomimo wniosku reszty radnych, wójta, sołtysów, mieszkańców, a nawet Wojewody.

Artykuł z nr 2/2018 Gazety DNGM

 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close