DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

Mogilany Rynek dla najmłodszych! Otwarcie placu zabaw

Od zeszłej niedzieli w mogilańskim rynku – po poświęceniu i otwarciu – działa plac zabaw, który powstał wysiłkiem Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”, przy współpracy Gminy Mogilany i darczyńców. Na jesieni (miejmy nadzieję, że możliwości finansowe Stowarzyszenia i donatorów na to pozwolą) będzie miał miejsce drugi etap wykończeniowy. 

Pomysł stworzenia takiego miejsca w mogilańskim rynku powstał już jakiś czas temu, 2 czerwca stał się faktem. Dzięki współpracy z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną „Pokój” w Mogilanach i Urzędem Gminy Mogilany możliwy był projekt na terenie w bezpośredniej odległości od urzędu, kościoła, przychodni „Serce Sercu” czy okolicznych sklepów. Wysiłkiem Urzędu Gminy Mogilany i Bazy Usług Komunalnych w Gaju powstało ogrodzenie terenu, a Stowarzyszenie DNGM przygotowało projekt, zbierało fundusze i nadzorowało realizację.

2 czerwca po godz. 12.00 odbyło się uroczyste poświęcenie przez ks. Józefa Milana – proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja ap. w Mogilanach i otwarcie placu przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany, ks. Józefa Milana, Zbigniewa Staszczaka – przewodniczącego Rady Gminy Mogilany i Grzegorza Nędzę – prezesa Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”.

Powstanie placu włączyli się:

 • Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany”
 • Urząd Gminy Mogilany
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • META Systemy Magazynowania
 • Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany
 • Zbigniew Staszczak, Radny Gminy Mogilany
 • Marek Fąfrowicz, Radny Gminy Mogilany
 • Mateusz Paszta, Radny Gminy Mogilany
 • Andrzej Goliński, Radny Gminy Mogilany
 • Maria Kotarba, Radna Gminy Mogilany
 • Lucyna Kufrej, Radna Gminy Mogilany
 • Czesław Szczurek, Radny Gminy Mogilany
 • Marek Pałka, Radny Gminy Mogilany
 • Centrum terapeutyczne Sylaba, Katarzyna Gaca
 • Elżbieta Piotrowska
 • Agnieszka Proszek
 • Martyna Strączek
 • Kazimierz Lasecki
 • Halina Paś, ARKON
 • Apteka VITA w Mogilanach
 • Joanna i Bartłomiej Szczurek
 • Karolina Miechowska, Gabinet Weterynaryjny
 • Marta Gawor
 • Grzegorz Nędza
 • Marzena Kamińska-Kaczmarczyk
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „POKÓJ” w Mogilanach
 • Baza Usług Komunalnych, Gmina Mogilany
 • szyldy-tablice.pl

Dziękujemy!

 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close