DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

Trzy projekty w walce o unijne pieniądze

Mogilany, Buków i Konary – w tych miejscowościach naszej gminy zlokalizowane są inwestycje, w których planowane są działania naszego Stowarzyszenia w ramach kolejnego naboru LGD Blisko Krakowa. W grę wchodzi prawie 210 tys. zł.

Wszystkie zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania w ramach naboru 4/2019 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekty Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” zostały zgłoszone przez sekretarz, Marzenę Kamińską-Kaczmarczyk i prezesa, Grzegorza Nędzę w dn. 18 grudnia 2019 r. w siedzibie LGD w Radziszowie. Następnie trwała ocena formalna i merytoryczna i 7 lutego 2020 r. Rada stowarzyszenia Blisko Krakowa podjęła stosowne uchwały.
W ramach oceny naszych zadań najwyżej został oceniony projekt mogilański (25 punktów na 30, 4. miejsce w naborze), projekty z Bukowa i Konar zgarnęły o dwa punkty mniej. Minimum punktowe to 15 punktów.

Mam nadzieję, że procedowanie przez Urząd Marszałkowski, a następnie realizacja, przejdzie sprawnie i korzystnie. Łączna wysokość dofinansowania tych trzech zadań to 209 994,00 zł. Byłyby to kolejne (po 70 tys. zł na „Kolorowy Zakątek we Włosani”) pieniądze unijne pozyskane przez nasze stowarzyszenie. Dziękuję wszystkim za wsparcie koncepcyjne, jak i merytoryczne – szczególnie pani Renacie Gardoń-Kubackiej, kierownik Biura LGD.

– Grzegorz Nędza, prezes DNGM

_______________________________

A oto krótkie opisy złożonych przez nas projektów:

MOGILANY RYNEK DLA NAJMŁODSZYCH! – II ETAP.
Zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu użytkowania oraz wzbogacenie
o elementy edukacyjne ogólnodostępnego placu zabaw w Mogilanach

Obecny plac zabaw w Mogilanach został otwarty 2 czerwca 2019 r. dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”, Urzędu Gminy Mogilany oraz licznych przedsiębiorców i fundatorów, którzy wsparli jego powstanie. Plac zabaw niewątpliwie odniósł sukces, na co wskazuje ilość dzieci chętnie z niego korzystających.

W ramach II etapu inwestycji nastąpi wyrównanie terenu istniejącego placu zabaw i wyposażenie go w bezpieczną nawierzchnię, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników. Zastąpienie trawnika bezpieczną nawierzchnią wpłynie również pozytywnie na większą dostępność placu zabaw. Dzięki zamontowanemu oświetleniu solarnemu miejsce będzie dostępne również wieczorową porą i widoczne nocą. Dzięki wzbogaceniu kącika z roślinami „miododajnymi” i dodanie roślin „oczyszczających powietrze” oraz opracowaniu tablic informujących o rodzajach roślin i ich działaniu zostanie dodany element edukacyjny.

Łączna ilość punktów: 25. Kwota udzielanego wsparcia: 69 997,00 zł (98,64% zadania).

BUKOWSKA OSA.
Utworzenie otwartej strefy aktywności dla mieszkańców
Bukowa, Gminy Mogilany i obszaru LGD

Teren operacji stanowi centrum miejscowości Buków – w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja nie doszła do skutku w jednym z wcześniejszych naborów. Sama miejscowość od lat znana jest z kultywowania tradycji i pielęgnowania swego wspólnotowego pochodzenia, stąd miejsce spotkań na świeżym powietrzu dodatkowo umocni te tendencje. Lokalizacja była konsultowana zarówno z panem Wiesławem Klimasem, sołtysem, jak i OSP Buków na czele z panem Andrzejem Przybyło, prezesem jednostki.

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca, w którym mieszkańcy – niezależnie od wieku – będą mogli zagospodarować czas wolny – wykorzystać je jako miejsce nauki, współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa, a ponadto trenować – zapewniać odpowiednią formę swojemu ciału.

Łączna ilość punktów: 23. Kwota udzielanego wsparcia: 70 000,00 zł (98,43%).

POD DWOREM.
Plac zabaw dla dzieci w Konarach
dla mieszkańców miejscowości, gminy i obszaru LGD

Dzięki realizacji zadania będzie możliwe stworzenie miejsca do rozrywki i rekreacji dla dzieci w miejscowości Konary, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeczki i Zespołu Parkowo-Dworskiego w Konarach z pięknymi alejkami.

Zagospodarowywanie starego boiska sportowego w Konarach będzie powodem do tworzenia się nowego oblicza miejscowości. Projekt (w jedynym możliwym do realizacji terenie gminnym i wskazanym przez pana Andrzeja Chachlicę, sołtysa wraz z radą sołecką) zakłada stworzenie miejsca dla dzieci, w części miejscowości niezawierającej żadnej oferty dla dzieci, pomoże w rozwoju relacji międzyludzkich oraz zawiera walory edukacyjne i proekologiczne.

Łączna ilość punktów: 23. Kwota udzielanego wsparcia: 69 997,00 zł (98,15%).

_______________________________

Nabór 4/2019 był bardzo „obfity” dla zadań realizowanych przez podmioty z naszej gminy. Wśród piętnastu operacji wybranych do dofinansowania aż siedem należy do Gminy Mogilany, poza trzema Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” są to następujące zadania:

 • LEŚNE ŚCIEŻKI REKREACYJNE W GAJU
  (29 punktów / kwota udzielanego wsparcia: 69 997,00 zł / 70,27% zadania),
 • Zagospodarowanie i udostępnienie terenu wokół parkowego stawu w Gaju
  (27 pkt / 70 000,00 zł / 82,21%),
 • „PRZYSTAŃ DOLNA” – utworzenie ogólnodostępnego miejsca infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  (24 pkt / 66 514,00 zł / 70,00%),
 • UDOSTĘPNIENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ BOISKA LKS LIBERTÓW POPRZEZ JEGO ZDRENOWANIE
  (24 pkt / 70 000,00 zł / 58,17%).

  Pełne wyniki naboru TUTAJ.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close