DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Kulerzów i Mogilany apelują

Sołtys i Rada Sołecka Kulerzowa wzywają swojego radnego Grzegorza Stokłosę do natychmiastowej rezygnacji z funkcji radnego. Wytykają mu brak realizacji obietnic wyborczych, obojętność na potrzeby mieszkańców – nieprzychodzenie na zebrania wiejskie (przewodniczący Stokłosa jest radnym z okręgu Buków/Kulerzów) oraz działanie na szkodę sołectwa. 

Również nowy sołtys Mogilan wystosował list do przewodniczącego Rady Gminy z apelem o zwołanie sesji. 

Józef Jurek – sołtys Kulerzowa oraz członkowie Rady Sołeckiej: Emilia Szafrańska, Maria Jurek, Lidia Papież, Stanisław Gubała i Andrzej Wątorski w swoim liście zwracają uwagę na blokowanie studium – sołectwo otrzymało zgodę na bezpłatne otrzymanie terenów od Agencji Rolnej Skarbu Państwa pod warunkiem, że zostaną przekwalifikowane w studium.

Z kolei Mateusz Paszta – sołtys Mogilan na wstępie swego listu zwraca uwagę na fakt, że chciałby się przywitać i zapoznać jako nowowybrany reprezentant sołectwa  co zwyczajowo działo się na sesji, ale w obecnej sytuacji nie jest znana data obrad radnych. Paszta przypomina rotę ślubowania radnych i przypomina, że zadaniem każdego przedstawiciela mieszkańców jest  służba na rzecz mieszkańców. Wniosek kończy apel o zwołanie sesji i zapewnienie normalnego funkcjonowania gminy.

 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close