DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Nasze stowarzyszenie Strefa Czasu Wolnego

Czy możliwe są jakiekolwiek dofinansowania?

Przypominamy informację z końcówki kwietnia o działaniach naszego Stowarzyszenia na rzecz naszej gminy

MARTA GAWOR

Bukowska OSA i Kolorowy Zakątek we Włosani – to dwa projekty, które złożyło nasze Stowarzyszenie w LGD Blisko Krakowa i walczą o dofinansowanie unijne. Pierwsza dobra wiadomość za nami, teraz czekamy na drugą. Trzymamy kciuki!

Gmina Mogilany została sparaliżowana przez obstrukcję dziewięciorga radnych i nie może pozyskiwać środków unijnych (nie ma sesji rady, więc nie ma kto zabezpieczyć środków). Dzieje się to pomimo faktu, że wnioski przygotowywane przez Wójta wraz z urzędem są pozytywnie weryfikowane.

Złożenie wniosku w Radziszowie – od lewej: dwoje pracowników LGD Blisko Krakowa oraz Grzegorz Nędza, składający wniosek w imieniu naszego stowarzyszenia

Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” zdecydowało o starcie w obecnym naborze na środki europejskie o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej oraz drogowej. Wnioski dotyczą dwóch miejscowości: Buków i Włosań. Inwestycje byłyby zlokalizowane w centrach miejscowości – w Bukowie przy remizie OSP, a we Włosani przy szkole podstawowej.

W wyniku pozytywnej oceny operacji przez LGD nasze oba projekty zostały wybrane do dofinansowania i jednocześnie mieszczą się w limicie środków w tym naborze. Teraz wnioski są analizowane przez Urząd Marszałkowski.

Dwa projekty to:

– BUKOWSKA OSA – utworzenie Otwartej Strefy Aktywności dla mieszkańców miejscowości Buków oraz sąsiednich miejscowości Gminy Mogilany i obszaru LGD

– Kolorowy Zakątek we Włosani – utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci wraz z zewnętrznymi urządzeniami do aktywności fizycznej dla mieszkańców Włosani oraz sąsiednich miejscowości Gminy Mogilany i obszaru LGD

Jeśli uda się otrzymać wszystkie potrzebne dokumenty na czas i wnioski zostaną wybrane – możliwe podpisanie umowy to październik/listopad 2018. Oba projekty zwiększą ofertę spędzania wolnego czasu nie tylko przez dzieci, ale i wszystkich mieszkańców, gdyż w innowacyjny sposób łączą funkcje placu zabaw razem z siłownią zewnętrzną.

Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do tych projektów, przede wszystkim wójtowi Piotrowi Piotrowskiemu, Anecie Filipek i wszystkim zaangażowanym pracownikom Urzędu Gminy Mogilany, całemu zarządowi Stowarzyszenia DNGM oraz konsultującym projekty: m.in. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie, sołtysowi Stefanowi Sudrowi i Radzie Sołeckiej Włosani, Stowarzyszeniu „Dla Włosani”, Dyrektor i SP we Włosani.


Fot. Dzień Rodziny SP we Włosani, 9-06-2018 od prawej: Beata Bukowska-Kosek – SP we Włosani, Grzegorz Nędza – stowarzyszenie DNGM, Aneta Filipek – UG Mogilany 

Artykuł z nr 2/2018 Gazety DNGM
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close