DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany W

Rozwój, fundusze i mądre zmiany [ROZMOWA]

Z Edytą Misztal – zastępczynią Wójta Gminy Mogilany i Zbigniewem Staszczakiem -przewodniczącym Rady Gminy Mogilany rozmawia Grzegorz Nędza

GRZEGORZ NĘDZA: Nowy Rok, nowa wicewójt, nowy przewodniczący Rady – zacznijmy zatem pozytywnie. Jakie dostrzegają Państwo główne zalety naszej Gminy?

EDYTA MISZTAL: Najważniejsze jest to, że od kilku lat Gmina intensywnie się rozwija. Powstają nowe drogi, kanalizacja, wodociągi, remontowane i rozbudowywane są przedszkola i szkoły, powstają place zabaw.

To wszystko powoduje, że komfort życia mieszkańców wzrasta. Oczywiście, jako mieszkanka Mogilan od urodzenia, mam świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia i czeka nas w najbliższych latach ciężka praca.

ZBIGNIEW STASZCZAK: Wielkim atutem Gminy Mogilany jest bliskość Krakowa, miasta rozwijającego się dynamicznie, które oferuje dużą ilość miejsc pracy naszym mieszkańcom, a jednocześnie wiele krakowskich firm inwestuje u nas i prowadzi działalność gospodarczą. Miasto umożliwia także korzystanie z różnorodnych ofert kulturalnych, edukacyjnych czy komunikacyjnych. Sąsiedztwo Krakowa to również nowi mieszkańcy, którzy się u nas osiedlają.

EDYTA MISZTAL: Nowi mieszkańcy i firmy płacą również podatki. Pieniądze z tych podatków możemy przeznaczyć na nasze inwestycje. W ten sposób koło się zamyka i podnosi się poziom funkcjonowania wszystkich mieszkańców.

GRZEGORZ NĘDZA: W takim razie jak wykorzystać te zalety? W ostatnim roku Mogilany były znane w całej Polsce raczej dzięki paraliżowi funkcjonowania gminy przez pat w Radzie Gminy…

EDYTA MISZTAL: W wyniku paraliżu Rady Gminy w minionej kadencji straciliśmy prawie 10 milionów unijnych pieniędzy i innych środków. Moim zdaniem nie ma czym się chwalić. Teraz mamy Radę Gminy, która współpracuje z wójtem i myślę, że tak będzie do końca kadencji.

ZBIGNIEW STASZCZAK: Sytuacja z poprzedniej kadencji ogromnie nas zaskoczyła.

Moje obawy, że Mogilany staną się z tego znane niestety sprawdzają się, gdyż nasz casus (przypadek) już teraz jest omawiany na wykładach dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako przykład niedoskonałości przepisów w polskim prawie:

Grupa radnych opozycyjnych do wójta mogła na rok sparaliżować kilkunastotysięczną gminę i doprowadzić do straty 10 mln zł przyznanych już dotacji unijnych.

Niezaprzeczalnym kapitałem naszej gminy są mieszkańcy i to właśnie na kapitale ludzkim możemy budować przyszłość naszej Gminy.

EDYTA MISZTAL: Znane jest przysłowie, że „Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”. Zawsze trzeba się dogadywać, gdy w grę wchodzi interes Gminy i mieszkańców.

GRZEGORZ NĘDZA: Jak nowe osoby (wicewójt, przewodniczący) zmienią funkcjonowanie urzędu, Rady Gminy?

EDYTA MISZTAL: Rewolucji w urzędzie nie będzie. Nastąpią pewne zmiany organizacyjne. Będziemy się starać, by urząd był coraz bardziej przyjazny dla mieszkańców.

Jako wicewójt będę nadzorowała pracę konkretnych referatów, które odpowiadają między innymi za: pozyskiwanie pieniędzy unijnych i innych środków zewnętrznych, planowanie przestrzenne, geodezję, ochronę środowiska, czy zamówienia publiczne.

GRZEGORZ NĘDZA: Czy fakt, że w Urzędzie Gminy Mogilany pracuje już pani mąż nie będzie powodował nieodpowiedniej sytuacji, czasem może konfliktu interesów?

EDYTA MISZTAL: Wiesław Misztal (a prywatnie mój małżonek) przestał być pracownikiem Urzędu Gminy Mogilany z dniem 2.01.2019.Aktualnie będzie tylko – społecznie – przewodniczył zespołowi, który jest odpowiedzialny za przygotowanie studium i planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Najwyższy czas by doprowadzić to fachowo do końca, nie możemy zmarnować tego, co zostało wypracowane w ostatniej kadencji. Podkreślam, mąż już nie pracuje i nie pobiera żadnych pieniędzy z urzędu.

ZBIGNIEW STASZCZAK: Zarówno pani wicewójt, jaki i ja jesteśmy osobami otwartymi na mądre i przemyślane zmiany. Myślę, że elementem, który zawsze trzeba poprawiać jest ko￾munikacja, by wsłuchiwać się w głosy mieszkańców oraz wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i sugestiom. W urzędzie należy się skupić nad poprawą wydajności i jakości w załatwiania spraw. By zapewnić odpowiednie przygotowanie teoretyczne członkowie Rady przejdą szkolenie w zakresie ich praw i obowiązków.

Jeśli chodzi o Radę, ze swej strony zadeklarowałem, że sesje będziemy zaczynać popołudniu, by ułatwić mieszkańcom możliwość uczestnictwa w obradach, dość sesji z rana o godzinie ósmej czy dziewiątej! Dodatkowo, wskutek zmian legislacyjnych transmisja obrad jest nadawana na żywo w Internecie.

GRZEGORZ NĘDZA: Jakie są główne priorytety na najbliższe 5 lat?

ZBIGNIEW STASZCZAK: Chcemy się skoncentrować na maksymalnym wykorzystaniu funduszy unijnych, tego co jeszcze pozostało w najbliższej perspektywie finansowej, gdyż w dalszych latach mogą być one znacznie ograniczone. My wszyscy chcemy żyć jak
obywatele XXI wieku w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Musimy razem skupić na jednym: rozwoju naszej „małej ojczyzny”.

EDYTA MISZTAL: Priorytety są powszechnie znane, gdyż wójt Piotrowski przedstawił je w programie wyborczym przed wyborami samorządowymi. Ważne jest szybkie uchwalenie studium zagospodarowania przestrzennego, a następnie planów miejscowych. Będziemy budować kolejne kilometry kanalizacji sanitarnej, dróg, oświetlenia, chodników i odwodnienia.

Już w tym roku powstanie aż 12 kilometrów nowej kanalizacji. Przy okazji budowy kanalizacji powstanie kilka kilometrów nakładek asfaltowych.

Chcemy również, aby powstały wiadukty nad „Zakopianką” w Gaju i Libertowie, ale to będzie zależało od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie płacić za te wiadukty, jako inwestor.

GRZEGORZ NĘDZA: Chyba jednak nie ograniczymy się tylko do infrastruktury komunalno–drogowej?

EDYTA MISZTAL: W programie wyborczym komitet wójta Piotrowskiego deklarował, że powstaną nowe sale gimnastyczne w: Mogilanach, Lusinie i Konarach. Już w tym roku powinna rozpocząć się budowa hali w Lusinie. Rozbudowane ma być przedszkole w Mogilanach. Powstaną nowe place zabaw. Ważna będzie również ochrona środowiska, głównie poprawa jakości powietrza. Już w tym roku planowana jest wymiana 147 starych pieców.

ZBIGNIEW STASZCZAK: Ponadto musimy się skupić również na działalności Gminnego Ośrodka Kultury – jesteśmy zgodni, że należy przeznaczać środki na rozwój naszych dzieci w zakresie rozwijania zdolności plastycznych, wokalnych, językowych, nauki gry na instrumentach itd.

Mamy już bogate doświadczenia i osiągnięcia w badaniu folkloru, organizujemy widowiska oparte na starych obyczajach, wykorzystujemy dorobek etnografów i opracowujemy różne przedstawienia pokazujące wielkie bogactwo naszej podkrakowskiej kultury.

GRZEGORZ NĘDZA: Przejdźmy jednak na twardy grunt mogilańskich sesji… Czy radni wybrani z jednego komitetu wyborczego oznaczają jednomyślność?

ZBIGNIEW STASZCZAK: Absolutnie nie – już podczas pierwszego ustalania budżetu, pierwszych komisji było to jednoznacznie widoczne. Było wiele dyskusji i różnych zdań na temat konkretnych projektów, ważne jest to żeby ta debata nie powodowała, że stoimy w miejscu. Do dyskusji merytorycznych są posiedzenia komisji, gdzie wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar możemy dany problem omówić krok po kroku, sesje są do ostatecznych decyzji.

EDYTA MISZTAL: Mam nadzieję, że w sprawach dotyczących realizacji programu wyborczego będzie panowała zgoda.

Mieszkańcy chcą tego, bo w wyborach zagłosowali na radnych z Komitetu Wójta Piotrowskiego, a ten komitet miał swój program wyborczy, o którym wcześniej wspominaliśmy.

GRZEGORZ NĘDZA: Brak opozycji, czyli takiego „bezpiecznika” – naturalnego w demokracji – pozbawia Gminę nadzorcy sprawowania władzy i braku tworzenia alternatyw prowadzących
do lepszej jakości rządów. Czy nie obawiają się Państwo tego?

ZBIGNIEW STASZCZAK: O wynikach wyborów decydują mieszkańcy, a z tym się nie dyskutuje. Oczywiście, chodzi o to by nie popaść w samozachwyt, lecz wziąć się do ciężkiej pracy. Tak też pracujemy od momentu złożenia ślubowania. Nie zgodzę się, że Urząd jest pozbawiony kontroli – mówię tu zarówno o kontroli Komisji Rewizyjnej, instytucji państwowych, jak i kontroli społecznej.

Jak wcześniej mówiłem jest nas piętnaścioro – z różnym doświadczeniem osobistym, zawodowym, czy społecznym. Warto by na tej różnorodności w końcu zacząć coś budować. Pokażmy, że w Mogilanach potrafimy wznieść się ponad podziały osobiste, ten apel kieruję do wszystkich zaangażowanych w życie Gminy Mogilany.

EDYTA MISZTAL: Różnica zdań jest naturalna i twórcza. Trzeba rozmawiać i wymieniać poglądy, by ostatecznie wybrać najlepsze rozwiązanie danego problemu.Ale trzeba również pamiętać, że demokracja to nie anarchia.


EDYTA MISZTAL – zastępca Wójta Gminy Mogilany, powołana przez wójta Piotra Piotrowskiego z dniem 1 stycznia 2019 r. Przez ostanie 20 lat była pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa. W trakcie swojej pracy w Urzędzie Miasta Krakowa była między innymi kierownikiem w Wydziale Finansowym. W ostatnich latach pracowała na stanowisku głównego specjalisty w tym wydziale.

Edyta Misztal posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia magisterskie w zakresie „Zarządzania w administracji publicznej” na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe na UJ w zakresie administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji.

Zapytaliśmy wójta Piotrowskiego, dlaczego powołał zastępcę wójta? –  Obowiązków, inwestycji i pracy ciągle przybywa, dlatego podjąłem decyzję o powołaniu mojego zastępcy – stwierdził Piotr Piotrowski.

ZBIGNIEW STASZCZAK – przewodniczący Rady Gminy Mogilany obecnej kadencji, w poprzedniej przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej, radny z okręgu Mogilany IV.

Mgr inż. zootechnik, w latach 80-tych kierownik gospodarstwa w Kombinacie Rolnym „Kietrz”, od 26 lat doradca techniczny i specjalista w zakresie logistyki i systemów magazynowania, a także Członek Zarządu i Dyrektor firmy META Systemy Magazynowe Sp. z o.o.

Od lat zaangażowany na polu współpracy z gminami partnerskim Sasd i Untersteinach. Wieloletni członek Zespołu Regionalnego „Mogilanie” oraz chóru Mogilanum. Aktywny w różnych formach muzykowania ludowego.

Artykuł z Gazety DNGM nr 1/2019 (8)
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close