DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany

List Kingi Fąfrowicz

List Kingi Fąfrowicz, Kandydatki KWW Wójta Piotra Piotrowskiego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mogilany w okr. nr 11 w dn. 21 maja 2023 r. do mieszkańców (list z dn. 30 kwietnia 2023 r. ) / Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Wójta Piotra Piotrowskiego

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

postanowiłam kandydować w uzupełniających wyborach na stanowisko Radnej Gminy Mogilany, które odbędą się 21 maja 2023 roku, aby reprezentować Wasze potrzeby w Radzie Gminy i dbać o Nasze wspólne dobro, jakim jest Gmina Mogilany.

Myślę, że mieszkańcy już długo czekają na to, żeby się móc budować na swojej ziemi. Na nowe plany zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy czekamy od 20 lat. Dlatego uważam, że do końca obecnej kadencji należy uchwalić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mogilany, dla naszych mieszkańców.

Ważne są też mniejsze inwestycje, jak remont ulic czy bezpieczeństwo pieszych. Pojawia się problem na ulicy Kolorowej, Rzemieślniczej, dlatego będę zabiegać o to, by te ulice zostały wyremontowane. To jednak nie wszystko! Co z bezpieczeństwem dzieci wracających ze szkoły i innych pieszych?! Potrzebne są pasy na ulicy Zakopiańskiej czy lustra na wąskich uliczkach wyznaczone w uzgodnieniu z mieszkańcami i Policją, o czym do tej pory często zapominano.

Konieczna jest współpraca wśród radnych, by wspierać działania i inwestycje, które pomogą w likwidacji korków i poprawią bezpieczeństwo na „Zakopiance”.

Razem z mężem od 2010 roku tworzyliśmy Akademię Sztuk Walki FIGHTER, stworzyliśmy wspaniałą grupę młodych ludzi z ambicjami sportowymi, z których jestem dumna. Dlatego wiem, jak istotne jest inwestowanie w sport, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie sektora organizacji pozarządowych. Cieszą mnie podjęte działania władz gminy i LKS Mogilany w kierunku budowy centrum sportu w Mogilanach. To jest Nam potrzebne, to jest potrzebne młodym pokoleniom – będę wspierać tę inwestycję.

Należy nie zapominać i popierać naszych seniorów oraz aktywność kulturalną i edukacyjną w naszej Gminie Mogilany. Konieczne jest dalsze wspieranie wyjazdów turystycznych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Koła Emerytów i Rencistów, Klubu Senior+.

Jestem kobietą otwartą na współpracę i chętną do działania, tak było od początku edukacji moich dzieci, czy działalności w Akademii FIGHTER, tak też będzie w mogilańskim samorządzie. Pewien mieszkaniec Mogilan powiedział do mnie, że bycie radną to w pewnym sensie służba.

Drodzy Mieszkańcy, jeśli wybierzecie mnie na swoją reprezentantkę w Radzie Gminy Mogilany, będę służyć mieszkańcom Mogilan i dbać o dobro naszej Gminy Mogilany, aby nie zawieść Waszego
zaufania.

Kinga Fąfrowicz

Granice obwodu głosowania:
Mogilany – ul. Zakopiańska, ul. Rzemieślnicza, ul. Kwiatowa, ul. Jaśminowa,
ul. Widokowa, ul. Kolorowa, ul. Łobzowska, ul. Magnoliowa, ul. Cicha, ul. Wesoła,
ul. Oskara Kolberga, ul. Spacerowa, ul. Leszka Białego

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Sala narad w UG Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close