DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

Wzrost inwestycji w infrastrukturę

JERZY PRZEWORSKI - RADNY GMINY Z GAJA

Nowe drogi, kanalizacja, chodniki,oświetlenie i odwodnienie. W ostatnich latach mamy w Gminie zdecydowany wzrost realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Budowana jest kanalizacja, wodociągi, oświetlenie, drogi i chodniki oraz odwodnienie. Wójt Piotrowski nadrabia opóźnienia cywilizacyjne, jakie narosły przez lata. Zadania te udało się zrealizować przy wsparciu i pomocy radnych.

Kanalizacja

W latach 2015 – 2018 za kadencji Wójta Piotrowskiego udało się wybudować blisko 23 kilometry kanalizacji. Nowa kanalizacja powstała w Libertowie, Lusinie, Gaju, Włosani. Na budowę kanalizacji w tych sołectwach Piotrowski pozyskał kilka milionów pieniędzy unijnych i innych środków. Kanalizacja we Włosani, Gaju i Lusinie powstała pod presją mieszkańców – radni opozycyjni początkowo nie byli chętni, by rozpocząć budowę kanalizacji w tych miejscowościach.

W tej chwili gotowa jest do budowy kanalizacja w Mogilanach, część Wschodnia. Powstanie kolejne 12 kilometrów kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji w Mogilanach-Wschód miała się rozpocząć już na początku 2018 r., ale radni opozycyjni (tj.: Grzegorz Stokłosa, Grzegorz Malik, Małgorzata Okarmus, Renata Strzebońska, Tadeusz Gniadek, Joanna Nowicka, Alicja Wodziańska – Berbeka, Ewa Walczak, Tadeusz Strzeboński) doprowadzili do paraliżu Radę Gminy, przez co nie można było wprowadzić do budżetu pozyskanych przez Wójta Piotrowskiego pieniędzy unijnych w wysokości 3 milionów 357 tysięcy złotych. Nie było również pieniędzy na wkład własny. Istniało bardzo duże zagrożenie, że te pieniądze przepadną. Niemniej, dzięki staraniom Wójta, termin podpisania umowy został przedłużony do końca grudnia 2018 r. Budowa zapewne rozpocznie się w pierwszym kwartale 2019 r.

Wójt Piotrowski pozyskał również 1 milion 800 tysięcy złotych unijnych pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji we Włosani. Niestety, pieniądze przepadły, gdyż radni opozycyjni sparaliżowali Radę Gminy, przez co Rada nie uchwaliła budżetu Gminy na rok 2018 r. i w konsekwencji czego nie zabezpieczyła pieniędzy na wkład własny. W rezultacie, przyznana Gminie Mogilany dotacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypadła oczekującej w rezerwie gminie Wielka Wieś. Wobec tego 6 kilometrów kanalizacji sanitarnej zamiast powstać we Włosani, powstanie w Bętkowicach w Gminie Wielka Wieś.

Jeśli podsumujemy, za kadencji Wójta Piotrowskiego wybudował 23 kilometry kanalizacji, postarał się o pieniądze unijne na kolejne 12 kilometrów kanalizacji, która powstanie w Mogilanach – Wschód i 6 kilometrów kanalizacji, która miała powstać we Włosani, to otrzymamy imponujący wynik: 41 kilometrów kanalizacji. Nawet bez kanalizacji we Włosani będzie to 35 kilometrów kanalizacji sanitarnej. Dla porównania, w latach 2011 – 2014, poprzedni Wójt Krzysztof Musiał wybudował niecałe 14 km kanalizacji sanitarnej.

Wodociągi i zbiornik wodny

W tej chwili niemal cała Gmina jest zwodociągowana. W latach 2015 – 2018 wójt Piotrowski wybudował 2300 metrów bieżących wodociągów.

Celem jest jak najszybsze wybudowanie drugiego zbiornika wodnego w Mogilanach, by zabezpieczyć nieprzerwane dostawy wody oraz odpowiednią jej jakość. Z informacji pozyskanych od Wójta wynika, że pieniądze na budowę zbiornika zabezpieczone zostaną w projekcie budżecie na rok 2019.

Poprzedni Wójt wybudował zaledwie 180 metrów wodociągu.

Drogi

W ostatnich latach nabrała przyśpieszenia budowa dróg o nawierzchni asfaltowej. W latach 2015-2018 powstało około 21 kilometrów dróg i nakładek asfaltowych. W zasadzie prawie w każdym sołectwie powstały nowe drogi asfaltowe.

Wielką inwestycją drogową realizowaną przez Wójta Piotrowskiego jest przebudowa ul. Świątnickiej. Jest to 3 km całkowicie nowej drogi z oświetleniem, odwodnieniem i chodnikami. Tylko na tą inwestycję, Piotrowski pozyskał blisko 6 milionów złotych. Są to pieniądze unijne oraz pieniądze z powiatu. Gmina do przebudowy dokłada nieco ponad 3 miliony złotych.

Dla porównania, poprzedni Wójt w latach 2011 – 2014 wybudował około 10 kilometrów nakładek asfaltowych i dróg.

Chodniki

Budowa chodników w całej Gminie jest bardzo istotna, gdyż niezbędna jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Budowa chodników jest najbardziej potrzebna wzdłuż głównych dróg, gdzie ruch samochodowy jest największy.

Wójt Piotrowski w latach 2015 – 2018 wybudował blisko 6 kilometrów chodników. Pod tym względem jest wielki postęp, gdyż za rządów poprzedniego Wójta Musiała w latach 2011 – 2014 powstało zaledwie około 1 kilometra chodników.

Oświetlenie

Zdecydowanie przyśpieszyła także budowa oświetlenia. Prawie w każdym sołectwie powstało nowe oświetlenie. W ostatnich 4 latach Wójtowi Piotrowskiemu udało się wybudować aż 18 kilometrów nowego oświetlenia.

Były Wójt w latach 2011 – 214 wybudował około 7 kilometrów oświetlenia.

Budowa oświetlenia poprawia bezpieczeństwo w szczególności bezpieczeństwo pieszych.

Odwodnienie

Niezwykle ważnym elementem infrastruktury komunalnej jest odwodnienie. I tu nastąpiło istotne przyśpieszenie. W latach 2015 – 2018 powstało blisko 12 kilometrów odwodnienia.

Gdyby nie radni opozycyjni, którzy sparaliżowali pracę Rady Gminy, byłoby wybudowanych zdecydowanie więcej dróg, chodników, kanalizacji i oświetlenia. Gdy będziemy wybierać wójta i radnych w październiku, to koniecznie o tym pamiętajmy. 

Artykuł z Gazety DNGM nr 3/2018 (6) 

 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close