DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie

Plany na 2024 rok

GRZEGORZ NĘDZA, PREZES STOWARZYSZENIA

fot. tytułowe: W 2023 podczas dnia dziecka gościem był Karol Niemczycki, ówczesny bramkarz Cracovii (drugi
od lewej, razem z Grzegorzem Nędzą – prezesem DNGM, Marcinem Kępą – prezesem LKS Mogilany
i wójtem Piotrem Piotrowskim)

Na lutowym walnym członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli Program Działania na obecny rok. Od momentu powstania stowarzyszenia w 2017 roku DNGM pracuje w oparciu o takie programy, by w sposób zorganizowany planować swe działania. Dokument też stanowi podstawę do realizacji zadań publicznych i staranie się o dofinansowania.

Głównym wydarzeniem, które organizuje Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany” jest Gminny Dzień Dziecka. Latem 2024 roku w Paryżu odbędą się Letnie Igrzyska Olimpijskie, stąd też realizowane zadanie
będzie nawiązywało do idei olimpizmu. Jak co roku na dzieciaków czekać będą zawody, zabawy i gry sportowe, „dmuchańce”), bogata ofertę poczęstunku (m.in. owoce, lody, kiełbaska) oraz zajęcia z animatorami (w tym zajęcia dla dziewcząt). Wszystko oczywiście bezpłatnie!

Dodatkowo, ponieważ staramy się o środki nie tylko z gminy, ale również LGD „Blisko Krakowa” w ramach
wydarzenia będą promowane Skarby Blisko Krakowa.

Planujemy organizację tej imprezy w niedzielę, 2 czerwca br.

Wydarzeniem, które świetnie się przyjęło w naszej gminie, są Targi Bożonarodzeniowe. Jest to okazja do wspólnego wejścia w okres bożonarodzeniowy i integracji mieszkańców (szczególnie było to widać podczas kończącego wydarzenie rodzinnego kolędowania).

To także promocja lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników czy organizacji pozarządowych.

Targi Bożonarodzeniowe są planowane na niedzielę, 15 grudnia br.

Stowarzyszenie będzie uczestniczyło także w przygotowaniu Pierwszego Dnia Wiosny – 21 marca br. (szczegóły na stronie www.dngm.pl i mediach społecznościowych), czy Spotkania u św. Rity – 8 czerwca br. Nasza organizacja będzie występowała z bieżącymi inicjatywami.

Dodatkowym rozdziałem są place zabaw i otwarte strefy rekreacji.

W poniedziałek 4 marca, wspólnie z Anną Bularz, sekretarz Stowarzyszenia podpisaliśmy ostatnie dokumenty pozwalające Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego i Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrotu środków poniesionych na projekty „Bukowska
OSA” i „MOGILANY RYNEK dla najmłodszych! II etap” w wysokości niespełna 200 tys. zł.

Artykuł z „Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany” – nr 1/2024 (marzec)
W zeszłym roku targi przeniosły się na nowowyremontowany rynekKażde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close