DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Nasze stowarzyszenie

NWZC, 7 lutego 2024 r.

Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na środę, 7 lutego br. o godz. 18.00 (18.15 – II termin) w Dworku Konopków w Mogilanach.

Proponowany porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (WZC)
Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”
w dniu 7 lutego 2024 roku o godz. 18.00 (II termin: godz. 18.15)

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego WZC.
  2. Sprawdzenie obecności i kworum – stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego WZC, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad, zgłaszanie zmian do porządku obrad, głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
  5. Informacja Prezesa o działaniach Stowarzyszenia od poprzedniego walnego.
  6. Podjęcie uchwał wyrażających poparcie kandydatów w wyborach samorządowych w 2024 roku:

a) poparcia kandydata na Wójta Gminy Mogilany,
b) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 1 (Buków/Kulerzów),
c) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 2 (Brzyczyna/Chorowice),
d) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 3 (Gaj I),
e) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 4 (Gaj II),
f) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 5 (Konary),
g) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 6 (Libertów I),
h) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 7 (Libertów II),
i) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 8 (Libertów III),
j) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 9 (Lusina),
k) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 10 (Mogilany I),
l) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 11 (Mogilany II),
m) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 12 (Mogilany III),
n) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 13 (Mogilany IV),
o) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 14 (Włosań I),
p) poparcia kandydatki/kandydata do Rady Gminy Mogilany w okręgu nr 15 (Włosań II).

7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2024 r.,
b) przyjęcia Planu Działania Stowarzyszenia na 2024 r.,
c) przyjęcia deklaracji członkowskiej oraz wdrożeniu RODO,
d) głosowanie innych uchwał wynikających z obrad.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Z poważaniem,

Grzegorz Nędza
prezes Stowarzyszenia

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close