DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

Mogilany. Twoja Krew 2020 – zapraszamy!

Szanowni Państwo,
akcja „Mogilany. Twoja Krew” to nie tylko akcja krwiodawstwa, której celem jest wyłącznie pomoc potrzebującym, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Czas pandemii wymaga od każdego większej odpowiedzialności i ostrożności, jednak nie może nas zamykać na potrzeby innych. Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców krew każdego z nas jest jeszcze bardziej potrzebna, a centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne.

To także nie tylko okazja do spojrzenia na własne zdrowie i zatroszczenia się o jego stan. Wreszcie to nie jest jedynie okazja do grania, śpiewania i słuchania muzyki naszych dziadków i pradziadków.

To wszystko łączy się w jeden cel: bycie wspólnotą.

Pomimo wielu różnic jesteśmy razem. To dlatego już po raz ósmy w mogilańskim ośrodku zdrowia, przy ul. Św. Bartłomieja ap. 21 odbędzie się akcja krwiodawstwa, tak jak organizowano tą akcję dla mnie w 2009 roku, gdy leżałem w śpiączce po wypadku na „zakopiance”. Inicjując tą akcję w 2013 roku z ówczesnym dyrektorem SPZOZ, lek. med. Krzysztofem Rutkowskim, nie spodziewałem się, że tak długo przetrwa i tak będzie się rozwijała.

Dziękuję Zarządowi i członkom Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” za nieocenione wsparcie organizacyjne w przygotowaniu tego wydarzenia. Słowa podziękowania należą się ponadto wszystkim zaangażowanym od lat we wsparcie tego wydarzenia, szczególnie wójtowi Piotrowi Piotrowskiemu i obecnej dyrektor SPZOZ – Beacie Kuszczak.

Cieszę się, że tegoroczna akcja jest częścią szerszego projektu o tej samej nazwie, realizowanego w ramach Patronatu Skarby Blisko Krakowa, finansowanego przez LGD Blisko Krakowa. Ponadto, 26 i 27 września na terenie ośrodka zdrowia Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztaty „Muzyka ziemi krakowskiej lekiem na całe zło”, która pozwoli najmłodszym poznać heligonkę, czy basy trójstrunowe…

Zachęcam Państwa do uczestnictwa w przygotowanych przez nas wydarzeniach (niezależnie od możliwości oddania krwi).

Grzegorz Nędza,
prezes stowarzyszenia
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close