DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Ogłoszenia / W mediach

[GGM nr 2/2020] Na Maryjnych ścieżkach…

W ramach „Warto przeczytać” prezentujemy wybrane teksty z ostatniego „Głosu Gminy Mogilany” (kwartalnika Urzędu Gminy Mogilany), nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec).
Zachęcamy do lektury!

OGÓLNODOSTĘPNE ŚCIEŻKI MARYJNE W MIEJSCOWOŚCI GAJ
– I ETAP ZAKOŃCZONY

Celem przedsięwzięcia Parafii w Gaju było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania wolnego czasu w zabytkowym parku. W miejscowości bardzo brakowało miejsca, w którym można by spokojnie spędzić czas, wyciszyć się, spotkać z bliskimi poza domem, pospacerować. Do tej pory zaniedbany, park nie sprzyjał efektywnemu wypoczynkowi.

Opracowano więc koncepcję uporządkowanej geometrycznie przestrzeni z dobrze zagospodarowaną zielenią. Uzyskano następnie wszelkie pozwolenia i zgody, a całość przeprowadzono pod nadzorem Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Oto zrealizowane prace:

  • Uporządkowanie, wyrównanie, plantowanie terenu,
  • wykonanie drogi wewnętrznej, chodników i utworzenie bezpiecznego dojścia do kapliczek, źródełka, groty oraz do placu przed grotą,
  • oczyszczenie i odświeżenie istniejącej groty z figurą Matki Bożej,
  • uporządkowanie i aranżacja otoczenia źródełka,
  • pielęgnacja istniejącej zieleni,
  • aranżacja świetlna i montaż ławek.

Kilkakrotnie mieszkańcy Gaja, Lusiny i okolic pomagali przy sprzątaniu, grabieniu, przewożeniu ziemi i wielu innych pracach. Obecnie dzięki wsparciu prywatnego sponsora trwa sadzenie róż, bylin i drzew. Codziennie wieczorem przy grocie odbywają się spotkania, wspólna modlitwa, później rozmowy i spacery.

Budowa ogólnodostępnych ścieżek Maryjnych jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem na terenie całej Gminy Mogilany. W planach mamy dalszy rozwój parku, prace przy stawie oraz utworzenie leśnych ścieżek rekreacyjnych.

Serdecznie dziękujemy każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do rozwoju gajowskich ścieżek i serdecznie zapraszamy do odwiedzania i korzystania z tego niezwykłego miejsca.

Zadanie zostało zrealizowane przez Parafię Narodzenia Maryi Panny w Gaju w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość dofinansowania to 70000,00 zł. Projekt został w całości rozliczony.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Warto przeczytać! „Głos Gminy Mogilany” nr 2/2020

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close