DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie

„Bukowska OSA” wylądowała!

W Bukowie – nieopodal straży pożarnej, szkoły podstawowej, „Gęsiego Rynku” mamy nowoczesną otwartą strefę aktywności z kreatywnymi urządzeniami dla dzieci, oświetleniem solarnym, nawierzchnią, roślinami. W niedzielę, 10 marca br. w Bukowie odbyło się uroczyste poświęcenie i podsumowanie realizacji Bukowskiej OSY. Otwarta Strefa Aktywności została zrealizowana przez Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany” ze środków europejskich. Realizacja projektu zakończyła się późną jesienią ubiegłego roku, a teraz – z wiosennym słońcem – mogliśmy cieszyć się z nowego obiektu rekreacyjnego. Strefę poświęcił ks. Józef Milan – proboszcz mogilańskiej parafii, a symbolicznego otwarcia wraz z dziećmi dokonali: Piotr Piotrowski – Wójt Gminy Mogilany, Grzegorz Nędza – prezes Stowarzyszenia DNGM, Katarzyna Ożóg-Suder – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mogilany, Radna z Bukowa oraz Wiesław Klimas – Sołtys Bukowa.

Wójt Piotr Piotrowski mówił o zaangażowaniu stowarzyszenia w realizację takich miejsc (to trzeci projekt – ich suma to niespełna 270 tys. zł) i podkreślił, że dzięki temu, że projekt realizuje organizacja pozarządowa dofinansowanie unijne może być niemal stuprocentowe.

Grzegorz Nędza – Prezes Stowarzyszenia w kilku słowach przedstawił proces wnioskowania, realizacji i sprawozdawania tej inwestycji:

Zaangażowanie Stowarzyszenia w Bukowie to wielka zasługa m.in. Małgorzaty Madei, Anny Bularz i Wiesława Klimasa. Dziękuję za wsparcie mojemu całemu zespołowi ze Stowarzyszenia oraz każdemu, kto przyczynił się ku realizacji projektu przez cały proces. Warto wymienić tych, którzy wsparli inwestycję finansowo, co koordynowała pani radna Katarzyna Ożóg-Suder – panowie: Tomasz Ożóg, Robert Przybyło, Krzysztof Mrowiec, Stanisław Mrowiec i Jan Mazur. Zasilenie dodatkowych finansów to jedno, ale chciałbym również docenić zaangażowanie osobiste, fizyczne, które organizował nieoceniony sołtys Bukowa, Wiesław Klimas. To on przygotował wsparcie Rady Sołeckiej w osobach: Panie Małgorzata Madeja i Anna Bularz oraz Panowie Jerzy Kuc, Władysław Zasadni, Tomasz Ligocki (trzeba tu wyraźnie wspomnieć, że Rada Sołecka dokupiła również urządzenia na Bukowską OSĘ). Wreszcie sołtys Klimas zmotywował mieszkańców do pomocy przy pracach porządkowych – Panowie: Jarosław Musiał, Dawid Sułowski, Marek Jędra, Piotr Klimas, Krzysztof Bełech, serdecznie dziękujemy! Tutaj, gdzie stoimy powstała kostka, swoją pracę wykonali pracownicy Bazy Usług Komunalnych Gaju – dziękuję kierownikowi Jackowi Sarnie. Nade wszystko podziękowania składam Panu Wójtowi Piotrowskiemu za wsparcie tego projektu od pomysłu aż do dnia dzisiejszego.

GRZEGORZ NĘDZA, prezes Stowarzyszenia

Umowa o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim została podpisana przez Małgorzatę Bykowską i śp. Kazimierza Laseckiego w 2022 r. Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany” składa podziękowania za merytoryczne wsparcie Pani Annie Kowalskiej – Kierowniczce Referatu Rozwoju Lokalnego i Pani Agacie Kowalskiej – Wiceprezes LGD „Blisko Krakowa” oraz wszystkim wykonawcom, szczególnie Panu Tomaszowi Drożdżowi i Panu Bartoszowi Kominiakowi z firmy MTJ Group – za otwartość, gotowość do poszukiwania kreatywnych rozwiązań.

Miło nam poinformować, że 6 marca br. Urząd Marszałkowski zaakceptował sprawozdanie Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” i przez Samorząd Województwa zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zlecenie płatności na kwotę 99 899 zł. – Prace porządkowe będą jeszcze na wiosnę trwały, zazieleni się trawa, usadowi się ziemia: nie boję się tego powiedzieć – Buków będzie miał najlepsze miejsce rekreacji dzieci i dorosłych. Bukowska OSA wylądowała! ­– zakończył swe wystąpienie Grzegorz Nędza.

_____
Operacja pn. Bukowska OSA. Utworzenie otwartej strefy aktywności dla mieszkańców Bukowa, Gminy Mogilany i obszaru LGD mająca na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Buków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close