DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany

Znowu kombinują przy domach

Mieliśmy problemy ze studium zagospodarowania przestrzennego – teraz problemy szykują się przy planach zagospodarowania…

Jak czytamy w „Dzienniku Polskim”:

Negat marszałka dla odrolnienia

Marszałek województwa małopolskiego nie zgadza się na przekształcenie niektórych gruntów w budowlane w dwóch projektach planów zagospodarowania przestrzennego. Obejmują one po dwa sołectwa: Buków-Kulerzów oraz Chorowice-Brzyczyna.

W dokumencie dla Chorowic i Brzyczyny nie zgodził się na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne 7,22 ha gruntów klasy III. Zaakceptował 18,86 ha terenów rolnych do przekształcenia pod budownictwo.
W projekcie dla Bukowa i Kulerzowa negatywnie zaopiniował 11,72 ha gruntów kl. II i III, a pozytywnie – 18,39 ha.

– Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że ostatnio plan dla naszej gminy był uchwalony ponad szesnaście lat temu. W tym czasie wiele gmin już dwukrotnie wprowadzało zmiany planistyczne i w każdej powiększały tereny budowlane. Tymi projektami rozpoczęliśmy procedurę planistyczną dla wszystkich miejscowości w gminie – informuje Małgorzata Madeja, sekretarz w Urzędzie Gminy.

Podczas spotkania, zorganizowanego przez władze gminy w sprawie negatywnych opinii marszałka, licznie przybyli właściciele działek z tych miejscowości nie ukrywali zdziwienia, rozczarowania, nawet rozpaczy, a niektórzy płakali. Inni zapowiadali protest.

W gminie Mogilany będą zbierać podpisy, by przekonać marszałka i ministra rolnictwa do pozytywnej opinii o odrolnienie gruntów

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close